Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Informace pro české pacienty

Kdo jsme?

Centrum pro zahraniční pacienty komplexu klinik Weiden (Klinikum) je oddělením, které se specializuje na poskytování služeb zahraničním pacientům. Společnost Kliniken Nordoberpfalz AG, jejíž součástí je i komplex klinik Weiden, je akciovou společností podporovanou státem.

Úkolem Centra pro zahraniční pacienty je poskytování poradenských služeb a podpora zahraničních pacientů při hledání možností léčby v našich klinikách a zprostředkování vyšetření a léčby u příslušných lékařů v rámci lékařského komplexu Weiden. Patří sem rovněž kontrola faktur z hlediska splnění veškerých zákonů a předpisů.

Naše kompetence vám dává jistotu, že z velkého počtu našich klinik vám vybereme a nabídneme právě ty, které budou odpovídat vašim požadavkům a potřebám jak z lékařského hlediska, tak i z hlediska nabídky doplňkových služeb.

Jsme vám k dispozici jakožto kontaktní pracoviště a hovoříme česky a dalšími jazyky. Taktéž vám můžeme nabídnout překladatelské a tlumočnické služby. Nejdůležitějším je pro nás to, aby se našim pacientům dostalo té nejlepší péče.

Jak vám můžeme pomoci se orientovat?

Německé nemocnice jsou po celém světě známé velmi vysokým standardem lékařské péče. V Německu byly v minulosti vyvinuty a v současné době se vyvíjí mnohé medicínské inovativní metody, využívané k diagnostice a léčbě. V BRD existuje více než 2000 nemocnic. Proto pro cizince není snadné získat přehled o tom, v které nemocnici jsou nabízeny jaké služby a na jaké jsou úrovni.

Cizinec také většinou nerozumí ani samotné struktuře nabízených lékařských služeb. Jsme tu pro vás, abychom vám nabídli upřímnou a přehlednou pomoc. Rádi vás přivítáme v našem Komplexu klinik Weiden (Klinikum) a uděláme vše pro to, abyste se cítili dobře a co nejdříve získali zpět své zdraví.

Informace o systému G-DRG - všeobecně platném systému tvorby cen medicínských služeb v Německu

Pokud na internetu vyhledáte „Katalog DRG pro Německo" („DRG-Katalog für Deutschland"), můžete si udělat hrubý odhad nákladů na léčbu. Nicméně přesné stanovení nabídky a výpočet nákladů na léčbu je možný pouze po určení diagnózy lékařem a vytvoření strategie diagnostiky a léčby.

Servis a služby

Naše služby pro zahraniční pacienty zahrnují mimo jiné:

 • Poskytování informací o klinikách společnosti Kliniken Nordoberpfalz AG, které jsou nejvhodnější pro vaši léčbu
 • Pomoc při kontaktování vámi vybrané kliniky
 • Organizace komplexní léčby nebo vyšetření
 • Překlad vašich lékařských zpráv a dokumentace
 • Tlumočnické služby
 • Zajištění ubytování v hotelu nebo v soukromí pro váš doprovod
 • Kontrola faktur za poskytnuté medicínské služby
 • Nabídka dopravy z České republiky

Cíl Klinikum Weiden

Centrum pro zahraniční pacienty Klinikum Weiden má za cíl poskytnout vám takové služby v Německu, které budou maximálně odpovídat vašim potřebám a vašemu zdravotnímu stavu.

Léčba v našich zařízeních

Vaše zdravotní situace často bývá poměrně jasná: již jste absolvovali diagnostická vyšetření, váš lékař vám doporučil určité následující kroky – v řadě případů se jedná o nezbytnou operaci, někdy i v kombinaci s další léčbou, například chemoterapií nebo ozařováním. Z určitých důvodů však chcete podstoupit danou léčbu nebo vyšetření v německé nemocnici, nebo získat v Německu názor jiného odborníka.

Příslušná klinika je vybavena nejmodernějšími medicínskými technologiemi a lékaři mají vysokou úroveň kompetence a bohaté zkušenosti. V tomto případě je nutné poskytnout vašemu budoucímu lékaři některé základní údaje. Mohou to být například:

 • lékařské zprávy, ve kterých je vám doporučována léčba
 • rentgenové snímky
 • jiné obdobné dokumenty

Po našem předběžném posouzení si někdy musíte s sebou přinést překlad těchto dokumentů v německém jazyce, nebo ho předem poslat elektronickou poštou. Někdy předem posoudíme, kterou dílčí část Vaší dokumentace je zapotřebí přeložit. Jakmile lékaři sestaví návrh léčby, budeme moci provést přibližnou kalkulaci nákladů. V každém případě jsme vám k dispozici jakožto doprovod během konzultací a vstupních vyšetření.

Pokud přijedete s doprovodem, nebo pokud si nebudete přát pobyt v nemocnici, můžeme organizovat ubytování pro vás nebo váš doprovod v hotelu, který se nachází v bezprostřední blízkosti komplexu klinik. Pro váš doprovod můžeme také zajistit ubytování přímo na příslušné klinice.

Pokud pochybujete o nezbytnosti navržené léčby, a proto nejprve chcete získat konzultaci u lékaře a absolvovat potřebná diagnostická vyšetření na klinice, která bude následně léčbu provádět, je třeba vědět, že ne vždy je od samého začátku jasně určeno, zda je nutné okamžité provedení různých kroků, například operace. Jindy jen chcete získat názor od jiného odborníka na doporučený plán léčby vaším lékařem dříve, než se rozhodnete pro závažné řešení, například operaci.

Nabízíme komplexní služby

Můžeme vám nabídnout komplexní služby taktéž i ve výše uvedeném případě:

 • doporučíme vám kompetentního vysoce kvalifikovaného a zkušeného lékaře (přednosta kliniky, velmi často univerzitní profesor)
 • zajistíme předání výsledků vyšetření (s překladem)
 • v případě potřeby zajistíme další schůzky s lékařem
 • budeme vás doprovázet během vyšetření

V některých zdravotních případech může být vhodné, když po skončení stacionární léčby budete mít ještě čas na pokračování v léčbě ambulantními metodami, nebo na absolvování regenerační lázeňské léčby v jedné z našich rehabilitačních klinik. I v tomto případě můžete spoléhat na naši pomoc v otázkách organizace a komunikace.

Všeobecné podmínky uzavření smlouvy

Předběžná kalkulace nákladů

Jelikož většina našich pacientů si přeje získat předběžný odhad nákladů, provádíme pro ně kalkulaci veškerých medicínských služeb, které budou pravděpodobně poskytnuty.

Snažíme se pokud možno co nejvíce přiblížit konečné částce, nehledě na to, že v mnoha případech to může být obtížné z důvodu nejasností s dodatečně indikovanými nezbytnými medicínskými službami (diagnostika, vyšetření, léčebné úkony, následná terapie).

My provádíme otevřenou a transparentní kalkulaci a v případě, že by předběžný odhad nákladů přesáhl skutečné výdaje, obdrží pacient po provedení konečného výpočtu zbylé peníze zpět. Naše předběžné odhady nákladů zahrnují:

 • Náklady dle systému DRG s průměrnou dobou pobytu pacienta v nemocnici
 • Přirážky stanovené zákonem
 • Ceny služeb na další přání nemocného
 • Jednolůžkový či dvoulůžkový pokoj

Paušální platby

Na základě opakovaných negativních zkušeností jsme nuceni předem zahrnout výše uvedené paušální platby do celkové ceny. Jedná se o poplatky, které nebudou vráceny pacientovi v případě, když jsme poskytli naše služby, avšak plánovaná léčba v Německu nebyla provedena z důvodů, které jsme nemohli ovlivnit. Rádi vám poskytneme další informace. Za veškeré služby, které pro vás objednáme, vám budou vystaveny faktury bezprostředně třetími stranami, poskytujícími dané služby, které budete muset uhradit.

Hmotná odpovědnost a ochrana informací:

Zaručujeme, že veškeré poskytnuté informace a dokumentaci uchováváme a používáme výhradně v souladu s pravidly pro zachování maximální bezpečnosti a soukromí. Jakékoliv předávání informací, s výjimkou pro potřeby léčby a přepočtu ceny, je vyloučeno. Jednáme v souladu se zákony a předpisy o ochraně soukromí a informací platnými v Německu.

Kromě toho zaručujeme, že vám v rámci medicínského komplexu Weiden a společnosti Kliniken Nordoberpfalz AG nabízíme terapii v prvotřídních nemocnicích, které mají vysoce kvalifikované odborníky a jsou vhodné pro vaši léčbu.

Neneseme žádnou hmotnou odpovědnost, pokud nemůžete využít danou nabídku z důvodů, které nemůžeme ovlivnit, pokud v závislosti na diagnostické situaci musí být stanovena jiná léčba, než byla dříve plánována, nebo pokud je léčba spojena s nežádoucími vedlejšími následky a komplikacemi, o nichž jsme pacienta předem informovali. Neneseme též zodpovědnost v případě, že se nedostaví očekávaný efekt léčby, pakliže jsme o této možnosti předem nemocného řádně informovali a on naši informaci akceptoval.

I v těchto případech jsme však samozřejmě připraveni podniknout veškeré kroky ke zlepšení komplikovaného průběhu a konečného výsledku léčby. Zaručujeme vám taktéž včasné posouzení vaší žádosti, jakmile budeme mít k dispozici vaši veškerou potřebnou dokumentaci.

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.