Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Osteosyntéza

Osteosyntéza slouží ke stabilizaci zlomeniny nebo z jiných důvodů operované kosti (viz. osteotomie) v co nepříznivějším postavení a k zajištění správného hojení. 

Co je osteosyntéza?

Osteosyntéza je operační metoda, která slouží ke stabilizaci komplikovaných zlomenin. Stabilizace je prováděna dvěma způsoby, vnitřní a zevní metodou. Při vnitřní metodě jsou fixační implantáty umístěny buď přímo do kosti nebo na její povrch (dlaha). Úlomky kosti jsou spojeny různými kovovými hřeby, šrouby, pruty, dráty či dlahami. Při vnější metodě je aplikován zevní fixátor umístěný mimo končetinu a kostní úlomky jsou stabilizovány hřeby zakotvenými zevně do tohoto fixátoru. Tento způsob se nejčastěji využívá u otevřených infikovaných zlomenin, aby se omezily infekční komplikace v kosti. Sofistikované zevní fixátory umožňují pooperační korekce hojící se zlomeniny, například korekci její osy bez nutnosti dalších operací. Nevýhodou osteosyntézy je větší riziko vzniku kostního zánětu.

Příprava před operací

Příprava k akutní operaci se liší od přípravy k operaci plánované. Moderní přístupy vyžadují operovat poraněné kosti a klouby co nejdříve a obvyklé principy, jako dlouhodobější lačnění, vysazování medikamentů nebo jiná dlouhodobější příprava, ustupují do pozadí, neboť je jejich výhoda je menší než výhoda včasné operace.

U operací plánovaných je čas na provedení všech patřičných základních vyšetření, obvykle spíše potřebných pro hladký průběh celkové anestezie než pro operaci samotnou. Rozsah těchto vyšetření a přípravy určuje operatér ve spolupráci s anesteziologem. Velmi důležité je, jak lokálně, tak ovlivněním celkového stavu (antibiotika), zamezit infekčním komplikacím v kosti nebo kloubu. 

Průběh výkonu

Osteosyntéza je operace, která se provádí v celkové anestezii. Při osteosyznéze spojíme kostní úlomky kovovým či nekovovým materiálem (implantátem), který zavedeme pod vrstvu měkkých tkání. Podrobnosti byly již popsány výše. 

Možné komplikace při osteosyntéze

Stejně jako u jiných operačních výkonů, i u tohoto může dojít ke vzniku komplikací. Ty mohou být buď celkové, nebo místní. Mezi celkové komplikace se řadí především pooperační teploty, které jsou způsobeny zejména vstřebáváním krevního výronu, či trombóza (neboli krevní sraženina v cévách).

Místní komplikace pak mohou vzniknout během operačního výkonu nebo po operaci. Během operačního zákroku může dojít k poranění cév, nervů, nitrobřišních nebo nitrohrudních orgánů. Po operaci pak mohou nastat potíže s hojením rány, útlak měkkých tkání, vytržení nebo zlomení implantátu, tvorba nadměrné jizvy atd.

V principu lze konstatovat, že moderní metody stále snižují, jak počet, tak závažnost komplikací a některé komplikace, dříve s velmi špatnou pověstí, skoro zmizely. Na našich klinikách má vždy pacient možnost dokonale se nechat informovat o průběhu operace, o možných komplikacích i o jejich četnosti, jak na klinice, tak u předpokládaného operatéra. 

Nemocnice Waldsassen

S téměř 100 zaměstnanci, 6 specializovanými odděleními a 63 lůžky je zdravotnické středisko Waldsassen silným partnerem pro Vaše zdraví. Jako člen a kompetenční centrum akciové společnosti Kliniken Nordoberpfalz AG zajišťujeme spolehlivou a moderní lékařskou péči.

Egerer Straße 30, 95652 Waldsassen
Recepce: +49 9631 87-110
E-Mail: info@kliniken-nordoberpfalz.de

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.