Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Osteotomie

Co je korekční osteotomie?

Jedná se o operaci, která má za úkol změnit rozložení zátěže kolenního kloubu pomocí změny osy zátěže. K této operační léčbě se přistupuje pouze tehdy, když selhala předchozí neinvazivní léčba. Nelze ji, stejně jako většinu dalších operací kostí, provést, pokud pacient trpí infekčním onemocněním, lokální infekcí, závažným neuromuskulárním nebo cévním onemocněním, alergií na kov apod.

Předoperační příprava

Každý pacient před korekční osteotomií musí dodržovat určitá pravidla. Komplexní předoperační příprava zahrnuje krevní odběry, zhruba 14 dní před výkonem se doporučuje přerušení protizánětlivých léků či antikoncepce, vhodné je také vysazení antirevmatik. Pacient rovněž musí podstoupit tzv. předoperační interní vyšetření, které by měl podstoupit zhruba 1 - 2 týdny před operací.

Dále doporučujeme snížit tělesnou hmotnost.

Průběh samotného výkonu na naší klinice

V celkové anestezii je za přísně aseptických podmínek vyrovnána osa kolenního kloubu, kost je stabilizována kovovými implantáty a rozsáhlá raná plocha je ošetřena odstavnými drenážemi. Poté je uzavřena operační rána. Operovaná končetina je znehybněna molitanovým korýtkem a uložena ve zvýšené poloze.

Možné komplikace osteotomie

Každá operace sebou nese riziko vzniku komplikací. Některé komplikace korekční osteotomie souvisí přímo s konkrétním operačním zákrokem, jiné se zdravotním stavem pacienta. O všech typech komplikací velmi podrobně před vlastní operací rozmlouvá operatér s pacientem a pacient má v naší nemocnici vždy dostatek prostoru nechat si, jak principy a průběh operace, tak spektrum a častost pooperačních komplikací, podrobně vysvětlit operatérem. Bez problémů jsou mu sděleny výsledky našeho pracoviště i jednotlivých operatérů. 

Pooperační kontroly 

V případě, že byla provedena korekční osteotomie, léčba nekončí samotnou operací, ale jsou zapotřebí další plánovaná kontrolní vyšetření (první z nich přibližně za 6 týdnů po operaci). Po operaci budete potřebovat berle a na základě vašeho stavu vám lékař doporučí zvyšování zátěže končetiny. Po 3 měsících po operaci by měla být končetina schopna plné zátěže. Další kontrola je plánována po 6 měsících a vždy po roce je plánována rentgenová kontrola.

Nemocnice Waldsassen

S téměř 100 zaměstnanci, 6 specializovanými odděleními a 63 lůžky je zdravotnické středisko Waldsassen silným partnerem pro Vaše zdraví. Jako člen a kompetenční centrum akciové společnosti Kliniken Nordoberpfalz AG zajišťujeme spolehlivou a moderní lékařskou péči.

Egerer Straße 30, 95652 Waldsassen
Recepce: +49 9631 87-110
E-Mail: info@kliniken-nordoberpfalz.de

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.