Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Kinezioterapie

K odstranění potíží v oblasti pohybového aparátu se v naší nemocnici využívají moderní metody a prostředky z oblasti manuální medicíny a kinezioterapie. Kinezioterapie je terapie, která aktivně prováděna záměrným pohybem.

Jedná se o podpůrnou léčebnou metodou, která působí paralelně vedle farmakoterapie, ale také vedle terapie biologické, fyzikální, psychologické a chirurgické.

Co je to kinezioterapie?

K dosažení léčebných výsledků kinezioterapie využívá prostředků jako je aktivní pohyb mimopracovní povahy. Jedná se o interdisciplinární obor a pomáhá člověku dosáhnout pocitu somatopsychické normality. Během terapeutického procesu je úkolem uvést pacienta k úplnějšímu sebepoznání a poznání vlastních možností.

Tato somatoterapeutická aktivita pracuje s modelovými cíleně zaměřenými pohybovými programy, které obsahují prvky tělesných cvičení, sportů a pohybových her. Cílem kinezioterapie je pomoci zmírnit nebo zcela odstranit psychické i psychosomatické obtíže, nebo jejich příčiny.

Kinezioterapie je většinou součástí léčby psychických poruch a chorob. Klade důraz na vytvoření pohybových programů, tedy metod, které je možné aplikovat za účelem záměrného ovlivňování psychiky nemocného.

Účinky kinezioterapie

  • působení na změnu prožívání a chování pacienta a získávání nového náhledu na prožívaný problém
  • zmírnění nebo odstranění psychických a psychosomatických obtíží, nebo jejich příčin

Kineziotaping

Jedná se o terapeutickou metodu, která využívá speciálně navržené elastické pásky. Kinesiotaping se využívá ke zlepšení funkcí tkání, fyziologickému systému těla a k prodloužení terapeutického účinku léčby.

Jeho užití je například ve sportu. Využívá se jako prevence poranění, prevence bolesti, která je způsobena z přetížení. Kinesiotaping má okamžité i dlouhodobé účinky. Často se kombinuje s manuálními technikami nebo vodoléčbou. Zkracuje dobu rekonvalescence.

Vojtova metoda

Vojtova metoda je soubor cvičebních technik, které se používají k léčbě tělesných i psychických poruch. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. V těle jsou specifické body, kterými lze stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to především tlakem na příslušná citlivá místa.

Kromě samovolné pohybové aktivity během cvičení dochází také k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny. Dochází k pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Propriocepce

Propriocepce je schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností. Je nezbytná pro správnou koordinaci pohybu, registraci změny polohy těla a také průběh některých reflexů. Problém nastává, pokud mozek dostává z organismu nepřesné informace o stavu polohy těla v prostoru. To může negativně ovlivnit spánek, pozornost a sociální interakci.

Další metody kinezioterapie

  • senzomotorická stimulace
  • synergická reflexní terapie
  • Bobathova metoda

Nemocnice Waldsassen

S téměř 100 zaměstnanci, 6 specializovanými odděleními a 63 lůžky je zdravotnické středisko Waldsassen silným partnerem pro Vaše zdraví. Jako člen a kompetenční centrum akciové společnosti Kliniken Nordoberpfalz AG zajišťujeme spolehlivou a moderní lékařskou péči.

Egerer Straße 30, 95652 Waldsassen
Recepce: +49 9631 87-110
E-Mail: info@kliniken-nordoberpfalz.de

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.