Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Cévní chirurgie

Víte, že léčba v zahraničí je hrazena vaší pojišťovnou?
Využijte kvalitní německé lékařské péče BEZ ČEKÁNÍ!

Dr. med. Eberhard MüllerKliniku řídí přednosta Dr. med. Eberhard Müller.

Pro pacienty s chronickými onemocněními organizujeme ambulantní vyšetření. Během konzultace nám podrobně popíšete všechny příznaky, které vás trápí v souvislosti s vaším onemocněním.

Následně vás lékař informuje o diagnostických metodách, používaných v současnosti v dané oblasti, a stanoví program vyšetření a léčby. V případě naléhavé potřeby provádíme veškerá diagnostická vyšetření v nejkratším možném čase.

Na oddělení cévní chirurgie provádíme komplexní diagnostiku i chirurgickou léčbu onemocnění tepen a žil, zejména jejich zúžení, uzávěry v důsledku aterosklerotických změn, poranění tepenného a žilního systému mimo oblast koronárních tepen, vzestupné aorty atd.

Na našem oddělení se zaměřujeme na:

  • onemocnění žil - konkrétně na onemocnění křečových žil, "metliček" a dalších rozšíření žil v dolních končetinách
  • onemocnění tepen včetně aneurysmat ve spolupráci s radiologickou klinikou. Nejnověji využíváme integrované operační sály a hybridní operace.

Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Stenóza karotických tepen

Mozek je orgán, ve kterém se nachází síť drobných tepének. Do mozku je však přiváděna krev pouze dvěma páry tepen – pravou a levou krkavicí (karotidou) a pravou a levou páteřní tepnou. Díky těmto čtyřem tepnám se do mozku dostává dostatek kyslíku a živin, které jsou nezbytné pro jeho správnou...


Aneurysma

Aneurysma je výraz pro výduť neboli rozšíření cévy. Výskyt tohoto velice závažného onemocnění v poslední době vzrůstá. Na naší klinice se snažíme o efektivní léčbu aneurysmatu, jehož úmrtnost je vysoká i přes veškerou techniku a nasazení operačních týmů. Jelikož aneurysma postihuje především...


Onemocnění tepen nohou

Onemocnění tepen dolních končetin a poruchy jejich zásobování krví

Poruchami zásobování dolních končetin krví, neboli tzv. obliterující aterosklerózou, trpí přibližně jedna třetina pacientů ve věku nad 60 let. Další častou nemocí je onemocnění periferních tepen (mikroangiopatie). Onemocnění tepen dolních končetin Ischemická choroba dolních končetin je...


Křečové žíly

Křečové žíly

Křečové žíly patří mezi sociální onemocnění. Postihují mladé i staré lidi, ženy i muže, sportovce i lidi, kteří neprovozují žádné sportovní aktivity. Udává se, že křečové žíly trápí až třetinu světového obyvatelstva. V evropských zemích trpí křečovými žilami 20 - 30% mužů a 40 - 50 % žen. Dva...


Léčba ran

Pacienty s poruchami krevního zásobení často trápí velmi dlouhá doba a špatné hojení ran. Naše klinika vám nabízí moderní metody léčby těchto potíží, které se nám osvědčily a jsou velice účinné. Co je to rána? Rána je typ zranění, u něhož je poškozena kůže či podkožní tkáň. Obecně se rány dělí...


Syndrom diabetické nohy

Nemocní s cukrovkou často trpí nehojícími se ranami a infekcemi, zejména na nohou. Příčinou mohou být poškození nervů a/nebo poruchy krevního zásobení. Nabízíme moderní metody léčby ran a jiná opatření, která mají za cíl zlepšení cirkulace krve, snížení namáhání nemocné nohy nebo rány pomocí...


Amputace

Úkolem cévní chirurgie či veškeré medicíny je pokud možno zabránit amputaci končetiny nebo její části, avšak ne vždy se podaří tomuto radikálnímu kroku vyhnout. Amputace v chirurgii Amputace je v medicíně odstranění periferní části orgánu chirurgickým zákrokem. Na oddělení cévní chirurgie...


Bércové vředy

Trpíte-li bércovým vředem, navštivte naši kliniku. S léčbou bércových vředů máme bohaté zkušenosti a víme, jaká léčba bércového vředu je účinná a efektivní. Navštivte nás a my se o vás postaráme. Co je to bércový vřed? Jedná se o chronické a dlouhodobé onemocnění, které se často opakuje. Toto...


Flebektomie

Objevili se vám menší křečové žíly? Jednou z možností, jak se jich zbavit, je ambulantní flebektomie. Navštivte naši kliniku, kde ambulantní flebektomii běžně provádíme. Flebektomie je skvělou metodou pro odstranění menších křečových žil. Ne však u každého lze tuto metodu provést, proto je...


Arteriovenózní píštěle

Klinika cévní chirurgie se často zabývá zakládáním arteriovenózních píštělí (umělé spojení mezi tepnou a žilou, převáženě na horní končetině), které umožňují dlouhodobý přístup do cévního řečiště, zejména u pacientů v dlouhodobém hemodialyzačním programu (léčba umělou ledvinou).


Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303 30 30
Fax: +49 961 303 44 29
E-Mail:
office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.