Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Prenatální diagnostika

Jedná se o soubor vyšetření, které se provádí v průběhu gravidity. Díky tomuto vyšetření lze odhalit přítomnost vrozených vývojových vad plodu.

Hlavním cílem prenatální diagnostiky je, jak už bylo výše zmíněno, snaha detekovat vrozené vývojové vady. Konkrétně ty, které jsou neslučitelné s životem, a v případě jejich odhalení navrhnout co nejdříve možnosti řešení problému.

O jaké vrozené vady se jedná?

Díky diagnostice lze odhalit celou řadu vrozených vývojových vad morfologického nebo funkčního charakteru, které mají negativní dopad na kvalitu života postiženého dítěte. Tyto vrozené vady vznikají narušením prenatálního vývoje. Mezi nejčastější vady patří Downův syndrom, Edwardsův syndrom a Patauův syndrom.

Na základě zjištěné diagnózy můžeme:

  • informovat matku o diagnóze plodu, prognóze a dalším možném postupu
  • přijmout specifická opatření pro další průběh těhotenství, vedení porodu či následnou péči
  • zahájit prenatální terapii plodu
  • v případě nepříznivé diagnózy ukončit těhotenství z genetických důvodů

U koho se provádí prenatální diagnostika?

Prenatální diagnostiku podstupují matky ve věku nad 35 let, kde se zvyšuje riziko vzniku těchto vývojových vad u nenarozeného dítěte. Dále se provádí také u těhotných s výskytem vrozených vývojových vad či dědičných chorob v rodině či u těhotných s abnormálním nálezem na ultrazvukovém vyšetření plodu.

Průběh vyšetření při neinvazivní prenatální diagnostice

U všech těhotných provádíme vyšetření na naší klinice odběrem krve a to po 16. ukončeném gestačním týdnu. Jedná se o tzv. triple test, kdy se vyšetřují tímto testem hladiny:

  • alfa-fetoproteinu (AFP)
  • choriového gonadotropinu (hCG)
  • nekonjugovaného estriolu (uE)

V případě zvýšených hodnot AFP se může jednat o vrozené vady plodu nekrytých kůží (např. rozštěp páteře). Snížené hodnoty AFP a zvýšené hodnoty hCG jsou zase charakteristické pro Downův syndrom. Hodnoty uE odráží celkové riziko těhotenství

Invazivní prenatální diagnostika

Hlavním účelem invazivní prenatální diagnostiky je získat vzorek tkáně plodu kvůli vyšetření karyotypu nebo molekulárně genetickému vyšetření, abychom vyloučili chromozomální aberace nebo geneticky podmíněné choroby u plodu.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.