Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Vrozené vývojové vady

Během těhotenství se na naší klinice ve Weidenu podstupuje celá řada vyšetření a testů. Jednou z nich je také prenatální diagnostika, která odhaluje vrozené vývojové vady u dítěte. Zajímá vás, co všechno spadá pod vývojové vady a čím jsou způsobeny?

Co všechno je vývojová vada?

Pod pojmem vrozená vývojová vada je zahrnuto široké spektrum různých nemocí a postižení. Obecně lze říci, že se jedná o orgánové defekty. Vrozená vývojová vada vzniká už v době nitroděložního vývoje, tedy během těhotenství (vrozená vývojová vada u plodu) a jsou přítomné u jedince při narození. Některé vývojové vady v těhotenství jsou méně závažné a pouze estetického charakteru, jiné jsou naopak natolik závažné, že mohou způsobit smrt dítěte během těhotenství nebo krátce po narození.

Mezi vrozené vývojové vady patří:

  • Vrozené vady orgánů - např. srdce, mozku, ledvin, střev, plic, míchy, pohlavních orgánů atd.
  • Vrozené vady končetin
  • Rozštěpové vady (zejména rtu a patra)
  • Downův, Edwardsův, Patauův a Turnerův syndrom
  • Vrozené choroby jako cystická fibróza, svalová dystrofie, fenylketonurie, hematofilie

Čím je způsobena vývojová vada?

V mnoha případech zůstane příčina neznámá. Obecně však lze příčiny vzniku rozdělit na vnější (z okolí) a vnitřní (vrozené příčiny). Vnější faktory, které dokážou způsobit vznik vrozené vývojové vady, se nazývají teratogeny. Mezi nejčastější faktory vnějších prostředí patří:

  • biologické faktory - mezi tyto faktory patří např. viry zarděnek, planých neštovic, chřipky, herpesviry, HIV a mnoho dalšího
  • chemické faktory - mohou stát rovněž za vznikem vývojové vady, konkrétně se na tom mohou podílet látky používané průmyslu, rozpouštědla, léky, tetracyklinová antibiotika, některá cytostatika, antiepileptika, alkohol, drogy, některé vitamíny atd.
  • fyzikální faktory - vznikají z rentgenového záření, gamma záření či vysoké teploty

Vystavení plodu těmto vlivům může mít za následek jeho poškození. V tomto ohledu je velice důležité období, kdy k tomuto působení dochází. V prvních třech až čtyřech týdnech těhotenství se zárodek chová stylem vše nebo nic. Tedy při výrazném působení dojde k potratu, nebo v opačném případě má zárodek potenciál k opravě všech poškození a tedy u něho nedochází ke vzniku žádné vady.

Obecně, většina těžkých vývojových vad vzniká mezi koncem prvního a třetího měsíce těhotenství. V pozdějším období jsou u zárodku základy pro orgány vytvořeny a případné vady pak mohou postihnout jen určitý orgán, což bývá slučitelné se životem.

Vyšetření na naší klinice - zjištění vývojových vad

Během těhotenství, konkrétně mezi 16. až 20. týdnem, se provádí prenatální diagnostika, díky které lze odhalit přítomnost vrozených vývojových vad plodu. Hlavním cílem je detekovat ty vady, které jsou neslučitelné se životem.

V případě odhalení nějaké vrozené vady u plodu a konzultace s pacientkou navrhneme co nejdříve možnosti řešení problému.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.