Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Centrum léčby mozkové mrtvice

Víte, že léčba v zahraničí je hrazena vaší pojišťovnou?
Využijte kvalitní německé lékařské péče BEZ ČEKÁNÍ!

Dr. med. Michael Angerer

Centrum řídí přednosta Dr. med. Michael Angerer. Každý případ mozkové příhody vyžaduje neodkladnou zdravotní péči. 

První hodiny a dokonce i minuty jsou rozhodující, a proto hraje včasné rozpoznání příznaků velmi důležitou roli.

Čím dříve bude pacient po záchvatu mrtvice dopraven do specializovaného centra, tím lepší budou vyhlídky na jeho léčbu.

K mozkové příhodě může zpravidla dojít v důsledku poruchy zásobování krví mozku, tj. ucpání některé z tepen, a také v důsledku krvácení do mozku, tj. krvácení buď diapedézou (pomalý prostup krve z malých cévek) nebo z „prasklých" tepen, čímž vzniká prudké a velké krvácení

Jak lze rozpoznat mozkovou příhodu?.

Nejčastější příznaky mrtvice:
  • náhlé postižené jedné strany těla (ztráta síly v končetinách, ochrnutí; pokles ústního koutku na jedné straně)
  • porucha řeči
  • problémy s udržením rovnováhy a stability
  • poruchy zraku (přechodné zeslabení zraku na jednom oku; dvojité vidění)
  • náhlé silné bolesti hlavy

Přeprava pacienta do Centra pro léčbu mozkové příhody ihned po poskytnutí lékařské první pomoci výrazně zvyšuje jeho šance na rychlou diagnostiku, zahájení léčby a přežití.

Kdo je mrtvicí častěji ohrožen?

Riziko mozkové mrtvice stoupá s věkem, což znamená, že v ohrožení jsou především osoby vyššího věku. Mozková příhoda se však může ojediněle objevit i u mladých lidí.

Postup v Centru pro léčbu mozkové příhody

Naše úkoly:
  • vyšetření funkcí mozku a stavu jeho zásobování krví
  • medikamentózní trombolytická terapie účinně rozpouštějící krevní sraženinu v tepně
  • nepřetržitý monitoring srdce a krevního oběhu
  • specializovaná péče o pacienty, fyzioterapie, terapie směřující ke zlepšení řeči a průběhu polykacího aktu
  • rozpoznání a léčba těch onemocnění, která jsou rizikovými faktory pro vznik cévní mozkové příhody

Pro poskytování neodkladné a specializované terapie pacientům s mozkovou příhodou, je zapotřebí spolehlivá a pohotová spolupráce na úrovni logistiky, která má za úkol zajišťovat hladký průběh péče o nemocné a to od příjezdu lékařské první pomoci k pacientovi až do jeho následné přepravy do Centra pro léčbu mozkové příhody. Proto je logistika důležitou součástí programu Stroke Unit.

V našem specializovaném centru se o Vás budou starat specialisté z oblasti neurologie, kardiologie, radiologie a cévní chirurgie, speciálně vyškolený zdravotnický personál, trenéři a konzultanti v oboru fyzioterapie, ergoterapeuti a logopedi, a také sociální pedagogové.

Dalším důležitým aspektem práce Centra pro léčbu mozkové příhody je diagnostika a léčba kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, která jsou rizikovými faktory pro vznik cévních mozkových příhod. Mezi tato onemocnění patří vysoký krevní tlak, diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků, poruchy srdečního rytmu a kouření.

Mozková příhoda a její následky

Následky CMP závisí na konečném rozsahu a lokalizaci postižení mozkové tkáně. Jen někteří pacienti se vracejí do běžného života bez jakýchkoli následků. Nejčastějším následkem mrtvice je ochrnutí končetin.

Za další vážné následky lze považovat poruchu řeči, zhoršenou vyjadřovací schopnost nebo omezení schopnosti porozumět. Dále dochází ke změnám psychiky jako je změna nálad, chování, deprese apod. Významnou komplikací bývá také epileptický syndrom.

Na naší klinice děláme vše pro to, aby následky po CMP byly co nejmenší. Máme velice bohaté zkušenosti s průběhem tohoto závažného onemocnění a mnoho pacientů, kteří z mrtvice vyvázli s minimálními následky.

Mozková mrtvice – léčba 

Každý pacient, kterého postihne tato dramatická příhoda, musí být ihned hospitalizován a umístěn na jednotce intenzivní péče. Tam zajistíme pacientovi základní životní funkce a podáváme mu léky k podpoře krevního oběhu mozkovou tkání a pro snížení otoku mozku.

U malé části nemocných je nutný neurochirurgický zásah, tedy předání do neurochirurgické péče, například k odsátí či jinému způsobu odstranění výronu krve z mozku.

Rehabilitace po mozkové příhodě

Po stabilizaci pacienta následuje jeho důležitá rehabilitace. Nejprve začínáme s jednoduchými cvičeními, aby již dříve ochablé svaly neztrácely dále svoji hmotu.

Dále se většina pacientů začíná znovu učit úkony běžného života, samostatné se nakrmení, mluvení, chůze, psaní, osobní hygiena atd. V případě, že pacient prodělal těžkou formu mrtvice, je většinou i přes rehabilitaci odkázán na pomoc jiných.

Kontaktujte nás

Pro nezávaznou konzultaci volejte na naši bezplatnou telefonní linku 800 73 73 20, nebo nás kontaktujte e-mailem. Veškeré potřebné kontakty naleznete zde.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303 30 30
Fax: +49 961 303 44 29
E-Mail:
office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.