Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Fyzioterapie po mozkové příhodě

Po prodělání cévní mozkové mrtvice se jen 30 % pacientů vyléčí bez závažných následků. Ostatní pociťují do konce života různá postižení. Naštěstí existují způsoby, jak zvýšit šanci na normální návrat do života - konkrétně rychlá odborná pomoc a včasná rehabilitace.

Pravděpodobnost následků po mrtvici se zvyšuje s časem, který hraje opravdu důležitou roli. S účinnou rehabilitací se začíná ihned, jak to zdravotní stav pacienta dovolí. Čím dříve se však začne, tím dříve a lépe lze obnovit poškozené funkce mozku i celého organismu.

Úkoly rehabilitace

Cévní mozková příhoda významným způsobem poškodí různé tělesné i duševní funkce člověka. Rehabilitace po mozkové mrtvici má za úkol obnovu nezávislého, plnohodnotného tělesného i duševního života osoby.

Po zvládnutí prvních dramatických fází nemoci se uplatňuje léčebná rehabilitace. Na ni pak navazuje rehabilitace sociální, která pomáhá jedince navrátit do společnosti, a posléze pracovní rehabilitace, připravující pacienta k pracovnímu uplatnění a zařazení do obvyklé práce.  

Výuka základních pohybů a aktivit

Rehabilitace spočívá v tom, že pacienty po CMP učí fyzioterapeuti základní pohyby (jako úchop, otáčení se vleže, sezení, stání, chůzi, apod.). Rehabilitační odborník současně výuku přizpůsobuje rozpoznávacím, vyjadřovacím a řečovým schopnostem pacienta v dané fázi rehabilitace.

Při rehabilitaci využíváme řadu moderních technik, díky kterým pacienti trénují pohyby jednotlivých kloubů, prstů apod.

Ve chvíli, kdy to dovolí zdravotní stav pacienta, přidáváme k rehabilitaci také učení každodenních aktivit - např. samostatný příjem jídla, pití a polykání, dále oblékání se, mytí, koupání, čtení a psaní, vaření. Pokud mají pacienti problémy porozumět řeči nebo psaným slovům nebo problémy s tvořením řeči, podstupují logopedickou terapii k obnově řeči a jazyka.

Rehabilitační plán

Rehabilitace po mozkové příhodě se uskutečňuje podle rehabilitačního plánu, který sestaví jeden z našich lékařů. Dominantní úlohu při rehabilitaci pak má fyzioterapeut. Při stanovení rehabilitačního plánu hraje důležitou roli, o jakou formu a o jaké stádium cévní mozkové příhody se jedná. Každé stádium totiž vyžaduje jiný rehabilitační přístup.

Výsledky rehabilitace

Díky rehabilitaci mohou pacienti očekávat zlepšení jak fyzických, tak i mentálních schopností, zlepšení soběstačnosti, schopnost koordinace těla v prostoru, obnovení správných pohybových návyků, posílení svalové síly atd. 

Rehabilitace po cévní mozkové příhodě lze přirovnat k běhu na dlouhou trať. Pacient by měl v rehabilitace pokračovat i po návratu domů, aby se co nejrychleji navrátil ke svému životnímu stylu a zaměstnání, které měl před začátkem nemoci.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.