Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Výhřez meziobratlových plotének

Výhřez meziobratlové ploténky patří mezi velice časté příčiny bolestí zad a končetin a také patří k nejčastějším důvodům hospitalizace pacienta na neurologickém oddělení. Obtíže při výhřezu plotének jsou velice nepříjemné a navíc mohou způsobit i vážné ohrožení zdraví.

Příčiny vzniku výhřezu

Meziobratlové ploténky se nacházejí mezi obratlovými těly, jsou velice pružné a umožňují tak ohýbání páteře. Část ploténky může vyhřeznout do okolního prostoru, což může vést k zúžení míšního kanálu nebo utlačení nervových kořenů, které vystupují z míchy.

Za příčinu lze považovat genetický předpoklad, avšak důležité jsou také vlivy vnějšího prostředí, mezi které lze zařadit některé manuální úkony, jako zvedání těžkých předmětů, časté ohýbání atd. Za rizikový faktor lze považovat také stárnutí. S vyšším věkem totiž klesá pružnost plotének a tím se zvyšuje riziko jejího výhřezu. Nežádoucí je také nedostatek pohybu a cvičení.

Výhřez ploténky - příznaky

Při tlaku vyhřezávající ploténky na nervový kořen se objevují bolesti v zádech, které se přenášejí do oblastí, které daný nerv zásobuje. K dalším příznakům patří nepříjemná bolest v oblasti páteře, kterou postižený nedokáže přesně lokalizovat. Dále se mohou objevit bolestivé křečovité stahy svalů.

Výhřez ploténky – léčba

Existují v principu dvě metody. Určení postupu záleží na lékaři, pacientových obtížích a výsledcích diagnostických metod. První metoda spočívá v konzervativním přístupu, při němž se podávají léky a pacient rehabilituje. Rehabilitace má za úkol zmírnit obtíže a zároveň zpevnit svalový aparát páteře.

V druhém případě je možností operační řešení v celkové anestezii. Před operací je nutné provést předoperační vyšetření. Přestože se operace výhřezu ploténky provádí v blízkosti míchy, je jen velmi malé riziko trvalého ochrnutí či smrti. V principu jde o rutinní zákroky.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.