Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Afázie

Mezi nejvážnější a nejkomplikovanější narušení komunikační schopnosti patří bezesporu afázie. Pokud máte u vašeho blízkého podezření na toto postižení, navštivte co nejdříve naši kliniku ve Weidenu, kde pacienta důkladně vyšetříte a diagnostikujeme. Na základě diagnostiky nasadíme vhodnou terapii, která by měla všechny problémy spojené s afázií zmírnit.

Co je afázie?

Jedná se o komplikované a nejednoznačné postižení, kdy je narušena komunikační schopnost. Jedná se o neschopnost rozumět jazykovým symbolům a neschopnost je užívat. Mezi odborníky je definována jako úplná nebo částečná neschopnost přijímat a vysílat symbolické kódy mluvené nebo psané řeči, na podkladě jednostranného poškození mozku.

Příčiny vzniku afázie

Jak už bylo výše zmíněno, afázie je získanou poruchou řeči, která vzniká při poškození mozku. U dospělého člověka toto onemocnění může být zapříčiněno především:

 • cévní mozkovou příhodou
 • úrazy a poranění mozku (např. otřes mozku, zhmoždění mozku)
 • nádory na mozku
 • zánětlivým onemocněním mozku (jako encefalitida)
 • degenerativním onemocněním CNS (např. Alzheimerova nemoc, Pickova nemoc)
 • intoxinací mozku pomocí drog, alkoholu a dalších jedovatých plynů

Projevy afázie

Pacient s afázií se potýká ve většině případů mnohými obtížemi, které jsou spojené se samotnými zdravotními problémy vedoucí k jejímu vzniku. Při tomto onemocnění se pacienti potýkají hlavně s poruchou porozumění a produkcí řeči. Jednotlivé složky poruchy řeči jsou následující:

 • parafázie neboli deformace slov
 • parafrázie - snížená schopnost nebo neschopnost vyjadřování se ve větách
 • poruchy rozumění
 • perseverace (ulpívání na právě řečeném)
 • logorhea neboli rychlá mluva se sníženou srozumitelností
 • anomie (porucha pojmenování)
 • řečové automatizmy
 • agramatizmy - projev nesprávného gramatického vyjádření (např. vynechání předložek, nesprávné skloňování, časování apod.)

Typy afázií

Existuje velké množství dělení afázie dle různých kritérií. Zjednodušeně je však můžeme rozdělit:

 • motorická afázie - neboli expresivní afázie (porucha produkce řeči)
 • senzorická afázie - receptivní (porucha porozumění řeči)
 • totální afázie - globální (porucha produkce i porozumění řeči)

Terapie na naší klinice

V případě zjištění afázie je nezbytný včasný logopedický zásah. V akutní fázi afázie se logopedická páče zaměřuje hlavně na restituci řečové poruchy a na znovunabytí psychické stability pacienta. Ke každému pacientu přistupujeme individuálně. V pozdější chronické fázi je nutná obnova sociálních kontaktů, které byly v rámci tohoto onemocnění hluboce narušeny. V této fázi klinika využívá jak individuální, tak i skupinové terapie.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.