Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Alzheimerova choroba

Alzheimerova nemoc je závažným onemocněním mozku, které se nejčastěji objevuje u starších osob. Tato nemoc způsobuje v mozkových buňkách nevratné změny a rovněž dochází k úbytku mozkové hmoty. Mezi prvotní signály patří neobvyklá ztráta paměti, člověk se chová zmateně až agresivně a je rovněž schopen zabloudit ve vlastním domě.

Alzheimerova nemoc - příznaky

Typickým znakem této nemoci je, že si člověk trpící touto nemocí pamatuje věci z dávné minulosti, ale ne činnosti, které konal před krátkou dobou. Kromě poruchy paměti se objevují potíže s řečí, kdy postižený má problém s pojmenování konkrétních věcí. Někteří pacienti mluví pouze strohou řečí a ne příliš plynule. Kromě těchto příznaků má člověk s Alzheimerem poruchy časové i místní orientace, dochází u něj ke změně chování, má problémy s chůzí a dokonce se mohou objevit i různé halucinace.

Alzheimerova nemoc – stádia

Nástup Alzheimerovy choroby je pozvolný a velice nenápadný. Bohužel se na tuto nemoc přijde pozdě, tedy v době, kdy nemocný v běžném životě závažně selže. Rychlost zhoršujících se příznaků je individuální. Úmrtí nastává v průměru po 10 letech od prvních příznaků.

Alzheimerova nemoc se rozděluje do 3 stádií – na lehkou demenci, střední stádium demence a v neposlední řadě na těžké stádium demence.

I. stádium - lehká Alzheimerova demence

V tomto počátečním stádiu lze Alzheimerovu chorobu snadno splést s přirozeným stárnutím. U nemocných dochází nejprve k poruchám paměti a dále dochází také ke zhoršení obrazové představivosti, logickému uvažování, schopnosti úsudku nebo počítání. Objevují se rovněž poruchy prostorové orientace, pacient trpí přechodnou časovou dezorientací, má sníženou schopnost plynulého vyjadřování a mohou se objevit i první psychologické příznaky a poruchy chování (jako deprese, poruchy vnímání, bludy).

II. stádium - střední stádium demence

V této fázi se objevují závažnější příznaky a problémy, které zabraňují nemocnému vykonávat každodenní činnosti, konkrétně se jedná o neschopnost soustředit se či výrazné výpadky paměti. Nemocní lidé s touto nemocí nedokážou dále pojmenovávat známé věci, ztrácí schopnost číst, psát a počítat. Kromě toho se objevují i poruchy chování, halucinace či bludy.

III. stádium - těžké stádium demence

V posledním stádiu dochází k poruchám chůze, neurologickým poruchám či poruchám chování. Proto je nemocný závislý na cizí pomoci, neboť dochází k naprosté ztrátě soběstačnosti. Dále člověk s Alzheimerem nepoznává členy rodiny ani přátele, má obtíže s potravou, řečí a dodržováním osobní hygieny. V posledním stádiu se u pacienta mohou objevit i jiné choroby, které jsou rizikové a život ohrožující.

Alzheimerova nemoc - léčba

V dnešní době se jedná zatím o nevyléčitelné onemocnění. V raném stádiu nasadíme pacientovi léky zvané kognitiva, které zlepšují kognitivní funkce, jinými slovy myšlení, paměť a orientaci.

Dále nasazujeme další léky, které pomáhají při poruchách spánku, pro odstranění agresivity a neklidu u pacienta, zmírnění depresí a utlumení úzkostí.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.