Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Dědičná onemocnění centrální nervové soustavy

Víte, že léčba v zahraničí je hrazena vaší pojišťovnou?
Využijte kvalitní německé lékařské péče BEZ ČEKÁNÍ!

Centrální nervová soustava je hlavním nervovým systémem člověka, který se skládá ze shluku nervových buněk a jejich výběžků. U každého člověka je centrální nervový systém složen z mozku a míchy.

Rozdělení dědičných onemocnění

Dědičná onemocnění centrální nervové soustavy se rozdělují na chromozomální a genomové. U chromozomálních dochází ke změnám v chromozómech. Mezi nejčastější poruchy patří Downův syndrom. Co se týče genomové choroby, zde dochází ke změně v genech. U lidí, kteří trpí chromozomálním onemocněním, se projevuje demence, infantilismus či různé endokrinní poruchy. Osoby trpící genomovým onemocnění zase dochází k poruchám hybnosti.

Onemocnění centrální nervové soustavy 

Mezi dědičná onemocnění centrální nervové soustavy patří různá, ve většině případů postupující onemocnění, která postihují některé části mozku (mozkový kmen, mozeček, ganglion, aj.) a k jejichž diagnostice je potřeba využívat molekulární genetiku. My se zaměřujeme především na následující onemocnění, se kterými máme bohaté zkušenosti:

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.