Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy

Víte, že léčba v zahraničí je hrazena vaší pojišťovnou?
Využijte kvalitní německé lékařské péče BEZ ČEKÁNÍ!

Degenerativními onemocněními centrální nervové soustavy rozumíme „předčasné stárnutí" určitých nervových vláken centrální nervové soustavy, které se v závislosti na lokalizaci projevuje v podobě různých příznaků. Je jich veliké množství, zaměříme se jen na nejčastější případy.

Konkrétní degenerativní onemocnění

Mezi degenerativní onemocnění mozku spadá například Parkinsonova choroba neboli parkinsonismus, který patří do kategorie dobře léčitelných onemocnění.

Dále se sem řadí např. Alzheimerova choroba, nebo např. onemocnění postihující oblast motoriky (amyotrofická laterální skleróza – předčasná ztráta nervových buněk, které řídí činnost svalů). Tato onemocnění jsou však podstatně hůře léčitelná.

Právě posledně jmenované onemocnění vyžaduje vysokou kompetenci při výběru stále modernějších způsobů terapie, která má za úkol zmírnit průběh a prodloužit kvalitní život nemocných.

Parkinsonova choroba

Co je Parkinsonova nemoc? Jedná se o neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, u kterého dochází k úbytku nervových buněk v mozku. Patří do skupiny poruch pohybového systému a psychických funkcí.

Choroba nejčastěji postihuje osoby nad 60 let věku. Nemocní mají potíže s ovládáním pohybů, které se s vývojem nemoci zhoršují. Pacient tak začne mít problém zvládat každodenní úkoly.

Alzheimerova choroba

Jedná se o závažné onemocnění mozku, které se objevuje především u starších osob. Tato nemoc způsobuje v mozkových buňkách nevratné změny a také dochází k celkovému úbytku mozkové hmoty. Mezi prvotní signály patří neobvyklá ztráta paměti. Člověk se chová zmateně až agresivně, je schopen zabloudit ve vlastním domě. Alzheimerova choroba má jako nejčastější příčinu demenci, která postupně vede k závislosti pacienta na pomoci okolí.

Amyotrofická laterální skleróza

Jedná se rovněž o degenerativní onemocnění nervového systému, při kterém dochází k degeneraci centrálního a periferního motoneuronu. Poškozuje nervové buňky v mozku a míše, tedy motoneurony, které vedou z mozku do míchy a z míchy do svalů. Amyotrofická laterální skleróza je společensky i medicínsky závažné onemocnění, jehož příčina je dodnes neznámá.

Diagnostika degenerativních onemocnění

Během diagnostického procesu se používají následující metody:

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.