Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Dysfázie

Máte podezření, že s vaším dítětem není něco v pořádku? Máte pocit, že vaše dítko všemu rozumí, ale není schopné se vyjádřit? Pak navštivte naši kliniku Weiden, kde vaše dítě důkladně vyšetříme a na základě diagnostiky ho necháme vyšetřit dalšími odborníky (např. vyšetření u psychologa, logopeda, neurologa apod.).

Co je dysfázie?

Jedná se o narušený vývoj řeči u dětí, který se projevuje ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, a to i přes to, že podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Při vývojové dysfázii u dětí dochází k poruše centrálního zpracování řečového signálu. Jinými slovy to znamená, že vaše dítě vše normálně vidí a slyší, ale jeho centrální nervová soustava a mozek nejsou schopny dostatečně správně zpracovat zrakové a sluchové signály.

Příčiny vzniku dysfázie u dětí

Příčina vzniku tohoto onemocnění u dětí nejsou prozatím zcela jasné. Avšak ve většině případů mají vývojovou dysfázii děti, u jejichž matek byl přítomen nějaký problém v těhotenství, u porodu nebo těsně po něm. Jistou roli zde hraje také dědičnost. Expresivní vývojová dysfázie se podle statistik častěji objevuje u chlapců.

Příčinou dysfázie je porucha centrálního nervového systému, tedy mozku (zejména sluchové a řečové oblasti). Toto onemocnění se však netýká jen sluchu a mluvení, proto péče u dětí musí být komplexní. Proto se při léčení na naší klinice budou podílet lékaři:

 • dětský neurolog (specialista na mozek)
 • foniatr (odborník na sluch)
 • logoped (specialista na správný řečový projev)
 • psycholog

Příznaky dysfázie

Vývojová dysfázie se projevuje různě. Má mnoho podob a v tom je její obtížnost. Jednotlivé projevy pak mohou mít různý stupeň postižení a rovněž se mohou různě kombinovat. Mezi typické příznaky vývojové dysfázie, kterých si můžete u dítěte povšimnout, patří:

 • opožděný vývoj řeči
 • patlavost (nesrozumitelná řeč)
 • nerovnoměrný vývoj dítěte
 • narušení paměťových funkcí
 • narušené zrakové či sluchové vnímání
 • narušená časoprostorová orientace
 • narušení hrubé a jemné motoriky
 • lateralita

Co se týče výše uvedených příznaků, opožděný vývoj řeči poznáte tak, že slovní zásoba u dítěte neodpovídá jeho věku. Dítě není schopné tvořit věty, případně tvoří věty krátké, jednoduché a s gramatickými chybami. Někteří děti vynechávají ve větách předložky, komolí slova, nepoužívají slovní druhy, přehazují slovosled apod.

Běžným příznakem je také narušení paměťových funkcí, kdy dítě nedokáže zopakovat delší slovo bez jeho zkomolení a nezopakuje víceslovnou větu. Přitom dítě ve věku dvou let by mělo bez problému zopakovat dvouslovnou větu, ve třech letech tříslovnou větu atd.

Odstranění vývojové dysfázie

Odstranění vývojové dysfázie může trvat různě. Záleží především na dítěti, jak rychle bude schopné své oslabené dovednosti posílit. Důležitou roli hrají samozřejmě další okolnosti. K těm nejdůležitějším patří:

 • stupeň postižení (lehký, střední a těžký)
 • věk, kdy byla dítěti expresivní dysfázie diagnostikována
 • kvalita terapeutického plánu
 • cvičení v domácích podmínkách
 • další faktory

V případě podezření na vývojovou dysfázii navštivte co nejdříve naši kliniku ve Weidenu. Včasným podchycením a rehabilitací lze možné důsledky tohoto onemocnění a jejich dopad na rozvoj dětí zmírnit.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.