Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

EEG (Elektroencefalografie)

Stalo se vám někdy, že jste bezdůvodně omdleli nebo měli nějaký záchvat? Pro diagnostiku konkrétního onemocnění nebo problému doporučujeme podstoupit EEG vyšetření.

Co je vyšetření EEG?

Elektroencefalografie (zkráceně EEG) je neurologickou vyšetřovací metodou, díky které je možné sledovat aktivitu mozku. Činnost lidského mozku se vyšetřuje tak, že se snímá na povrchu hlavy elektrické potenciály. EEG mozku se provádí pomocí přístroje, který se nazývá elektroencefalograf. Ten zesiluje signály mozku a odfiltrovává šum.

Kdy se vyšetření doporučuje?

Toto vyšetření podstupují převážně ti, kteří trpí na záchvatovité onemocnění., poruchy vědomí, dále při zánětech, úrazech nebo otřesech mozku. Vyšetření EEG se doporučuje také u lidí s psychiatrickým onemocněním. EEG vyšetření se provádí při podezření na poškození mozku. Díky tomuto vyšetření lze odhalit některé ložiskové abnormality v mozkové činnosti a lokalizovat oblast mozku, kde se vyskytují.

EEG je také důležitým vyšetřením při diagnóze epilepsie, může nám ukázat místo v mozku, které je za epilepsii zodpovědné a také o jaký typ epilepsie se jedná. Dále se může díky EEG kontrolovat účinnost léčby. Někdy, při nejasné příčině některých záchvatů podezřelých z epilepsie, se provádí takzvané video-EEG vyšetření. Při tomto vyšetření je pacient hospitalizován na několik dní, v jeho pokoji je kamera a neustále je mu snímáno EEG.

Lékař vás také může poslat na EEG vyšetření, pokud trpíte častými migrénami, zvlášť pokud se jedná o migrénu s takzvanou aurou, což jsou různé vjemy, nejčastěji světelné, které předcházejí vlastní migréně.

Před vyšetřením

Před vyšetřením je nutné dodržet několik daných zásad.

  • Umýt si vlasy a nepoužít tužidlo, gel či lak na vlasy
  • Večer před vyšetřením nebrat léky ovlivňující pozornost (pokud nejsou součástí pravidelné medikace)
  • Pacient by měl být řádně vyspalý a střízlivý
  • Není nutné vynechat pravidelně užívané léky
  • Není nutné měnit stravovací režim

Jak probíhá EEG vyšetření?

Při EEG vyšetření hlavy se pacientovi na hlavu umístí speciální čepice, která většinou obsahuje celkem 19 elektrod. Pro kvalitu snímání je nutné místo dotyku elektrody s kůží upravit pomocí speciálního gelu. Vyšetření probíhá vleže na lůžku se zavřenýma očima a trvá zhruba 20 – 30 minut. Během vyšetření je pacient vyzván sestrou k opakovanému otevření a zavření očí a používáme také fotostimulaci, při které je pacient se zavřenými oči osvětlován blikavým světlem.

U některých pacientů vyžadujeme doplnit EEG vyšetření o EEG po spánkové deprivaci, u kterého pacient nesmí spát celou noc ani předchozí den. EEG vyšetření u dětí probíhá stejně jako u dospělého pacienta. V některých případech, hlavně u velmi malých a neklidných dětí, je nutná premedikace k jejich zklidnění.

Rizika spojená s EEG

Vyšetření EEG není nijak nebezpečné, na naše zdraví nemá žádný vliv. To znamená, že pacienta nevystavuje žádným škodlivým účinkům, ani není nijak bolestivé. Proto z vyšetření nemějte strach.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.