Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

EMG (Elektromyografie)

Vyšetření EMG je vyšetřovací metodou, která se používá k měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. EMG se provádí ambulantně, takže není potřeba u pacienta žádná příprava, takže můžete normálně jíst, pít i užívat běžné léky. Díky elektromyografii dokážeme určit místo i rozsah poškození svalové tkáně nebo nervu.

Používaný přístroj

K vyšetření je potřeba speciální EMG přístroj zvaný elektromyograf. Tento přístroj dokáže registrovat akční potenciál (neboli vzruch), který vzniká záměrnou aktivací svalu nebo po podráždění periferního nervu. Vzniklý vzruch se pak šíří nervovým vláknem, čímž aktivuje svalová vlákna a tím vznikne svalový záškub. Tyto záškuby jsou snímány elektrodami, přenášeny do procesory a zapsány v podobě křivky.

Kdy se EMG vyšetření doporučuje?

Spektrum onemocnění periferního nervového systému a kosterního svalstva je velice široké. Avšak jedním z nejčastějších důvodů, proč se toto vyšetření provádí, je syndrom karpálního tunelu. Toto onemocnění se totiž projevuje postižením jednoho ze tří nervů, které zásobují ruku. Dalšími častými důvody k EMG vyšetření je postižení nervových kořenů (tzv. radikulopatie) nebo při tetanii.

Průběh vyšetření

Při tomto vyšetření vám připevníme na tělo povrchové elektrody, které stimulují příslušný nerv velmi malým impulsem. Tato stimulace vyvolá pouze záškub ve svalu. Průběh tohoto vyšetření se odvíjí podle zvoleného typu elektromyografie (kondukční studie nebo jehlová elektromyografie), který se volí na základě požadovaného cíle vyšetření.

Studie nervového vedení (tzv. kondukční studie)

Tento typ EMG měří rychlost vedení akčního potenciálu ve stimulovaném nervu a velikost elektrické odpovědi na tuto stimulaci ve svalu nebo nervu. Vyšetření provádíme pomocí stimulační a snímací elektrody, která je připojena na zdroj elektrických impulsů a na záznamové a zobrazovací zařízení.

Snímací elektrodu vám přilepíme na kůži. Po jejím přilepení je nerv stimulován malým elektrickým impulsem, který vyvolá záškub. Díky tomuto vyšetření lze zjistit poškození vyšetřovaného nervu úrazem, dlouhotrvajícím tlakem, zánětem, poruchou látkové výměny nebo toxickými látkami.

Jehlová elektromyografie

Jehlová elektromyografie je druhou metodou, která měří akční potenciály souboru svalových vláken, které jsou zásobené jedním nervovým vláknem. Hlavní rozdíl od předchozího typu spočívá v zanoření snímací elektrody do svalu. U jehlové elektromyografie se zavede velmi tenká jehla. Při vyšetření tedy můžete pocítit lehké píchnutí.

Jak dlouho trvá vyšetření EMG?

Doba trvání vyšetření se odvíjí podle toho, co chceme vyšetřit. Někdy stačí vyšetřit pouze jeden nerv, jindy jich vyšetřujeme hned několik. Obecně však můžeme říct, že trvá v rozmezí 15 – 60 minut. Vyšetřením EMG se nemusíte obávat. Jedná se o nebolestivou metodu, při které se používají povrchové kožní elektrody. Některým pacientům se však může zdát drobet nepříjemná.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.