Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Epilepsie

Stalo se vám párkrát, že jste dostali záchvat a nevěděli o tom? Upozornili vás na to párkrát vaši příbuzní nebo přátelé? Pak navštivte naši kliniku ve Weidenu, může se jednat o epilepsii. V případě zájmu vás důkladně vyšetříme a zjistíme, zda se skutečně jedná o toto onemocnění či nikoliv.

Co je to epilepsie?

Epilepsie je onemocnění, jehož původ je v mozku a projevuje se opakovanými epileptickými záchvaty. Tento záchvat je vyvolán náhle vzniklou nerovnováhou mezi excitačními a inhibičnímu systémy v mozku.

Druhy epilepsie

Epilepsie se rozděluje dle prodělaných příznaků na parciální epileptický záchvat jednoduchý, komplexní, generalizovaný bez křečí a generalizovaný s křečí.

Jednoduchý parciální epileptický záchvat

Postihuje pouze vyhraněnou oblast mozku a projevují se dočasnou poruchou této oblasti. Vědomí v tomto případě není nijak narušeno. Může se projevit pouhými záškuby rukou či koutků úst, ale také může dojít k zrakovým, sluchovým nebo čichovým halucinacím.

Komplexní parciální epileptický záchvat

Zde dochází k zásahu širší oblasti mozku, které se projevuje automatizovanými pohyby jako mrkání, mlaskání, komplexní chození atd. Společně se záchvatem dochází ke ztrátě vědomí, takže postižený o svém nezvyklém chování neví.

Generalizovaný epileptický záchvat bez křečí

Postihuje celý mozek a projevuje se nečekanou krátkou ztrátou vědomí, strnulým pohledem nebo jen přerušením rozdělané činnosti, často tento záchvat připomíná pouhé zahledění nebo mikrospánek.

Generalizovaný epileptický záchvat s křečemi

Jedná se o klasický záchvat, který si většina lidí s epilepsií vybaví, při tomto záchvatu dochází k výpadku vědomí, při kterém tělo ovládne křeč, typickými příznaky je pevné sevření čelisti, kde hrozí nebezpečí prokousnutí jazyka, záchvat zpravidla trvá několik minut, po němž je postižený vysílen a upadá do spánku

Epilepsie – co ji způsobuje

Příčinou epileptického záchvatu je nerovnováha mezi stimulujícími a tlumícími procesy. Toto onemocnění může postihnout každého z nás v jakémkoliv věku. Mezi příčiny patří nejrůznější onemocnění mozku, vrozená vývojová vada, následek zánětu, krvácení, nádorová onemocnění mozku atd. na vině může být také úraz, díky kterému může vzniknout poúrazová epilepsie.

Epilepsie u dětí

Jak už bylo výše zmíněno, epilepsie může postihnout každého z nás, takže výjimkou nejsou ani děti. K záchvatům často dochází do tří let věku. U kojenců se projevuje neobvykle např. schoulení dítěte do klubíčka, rozhození rukou atd.

Příznaky epilepsie

V dnešní době rozeznáváme celou řadu epilepsií, které se od sebe liší vznikem, trváním i průběhem záchvatů. Epileptické záchvaty se rozdělují v základu na parciální, generalizované záchvaty a skupinu neklasifikovatelných záchvatů.

Parciální (částečná) epilepsie se projevuje motorickými, somatosenzorickými, vegetativními nebo psychickými příznaky. Motorické záchvaty jsou provázeny záškuby, křečemi či dokonce přechodnou obrnou postižených svalových skupin.

Příznaky komplexních záchvatů

U komplexních parciálních záchvatů je klasickým příznakem amnézie, kdy si pacient proběhnutý záchvat nepamatuje. Mezi další typické příznaky patří automatické příznaky jako mlaskání, polykání či jiné úkony, které mohou být doprovázeny emocemi, smíchem, strachem nebo agresivním chováním.

Příznaky generalizovaných epileptických záchvatů

Tento druh záchvatů je již od počátku doprovázen poruchou vědomí a oboustrannými pohybovými projevy. Tonické záchvaty jsou charakteristické křečí a tonické záchvaty svalovými záškuby.

Léčba epilepsie na naší klinice

Léčba epilepsie musí být naordinována uvážlivě, neboť jeden ojedinělý epileptický záchvat ještě neznamená, že vy nebo někdo ve vašem okolí trpí epilepsií. Může se jednat o pouhou odezvu organismu na mimořádné podmínky (jako nedostatek spánku, alkohol, fyzická vyčerpanost atd.). Proto před nasazením léčby vás důkladně vyšetříme a provedeme EEG.

Při potvrzení vám nasadíme léky na epilepsii, které zamezují vzniku epileptických záchvatů. Dále je nutné, aby pacient dodržoval pravidelný spánkový režim, vynechal veškerý alkohol a nepracovat na směnný provoz (zákaz nočních služeb). V případě neúčinnosti léků pak přistupujeme k chirurgické léčbě.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.