Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Ochrnutí

Ochrnutí se považuje za velice vážný příznak, při kterém dochází k narušení nervové nebo svalové soustavy. Jinými slovy se jedná o výraz pro poruchu funkce jakéhokoliv svalu. Ochrnutí se odborně nazývá obrna a jak už bylo výše zmíněno, nejedná se o nemoc jako takovou, ale spíše o jeden z mnoha neurologických příznaků.

Jak vzniká obrna?

Každý člověk má v mozku buňky, které vysílají elektrický impuls k provedení pohybu. Tyto buňky máme umístěné na povrchu mozku v zadní části čelního laloku. Její výběžky pak sbíhají mozkem dolů až do oblasti míchy, kde se na rozhraní míchy a mozku kříží a přebíhají na druhou stranu. V případě poškození levé části mozku dochází k postižení pravých končetin a naopak.

Porucha může vzniknout v jakékoliv části a to důsledkem různých nemocí nebo procesů, které je postihují. Tím může vzniknout obrna centrální, kdy je postižena buňka, nebo vlákno v oblasti mozku. Výsledkem je pak ochrnutí končetin na druhé straně těla. Nebo dále obrna periferní, která značí, že došlo k postižení druhé nervové buňky v míše nebo její vlákno.

Možné příčiny ochrnutí

Co se týče příčin, obrna jich má opravdu mnoho a většina z nich je neurologického původu. U starších lidí může dojít k ochrnutí po cévní mozkové příhodě. V tomto případě dochází k postižení velice rychle – buď náhle, nebo do několika hodin.

Další možnou příčinou mohou být záněty, které postihnou mozek, míchu či nervy. Důsledkem zánětlivých příčin může být celá řada obrn. Například při zánětu mozku může dojít k postižení poloviny těla, při poruše v oblasti obličeje zase k ochrnutí lícního nervu apod.

Další příčinou ochrnutí jsou také nádorová onemocnění. Ty totiž mohou postihnout mozek v místech, kde se přenáší impuls pro hybnost, a pak často dochází k ochrnutí poloviny těla. Existují také vzácné obrny, které se vyvíjí postupně v průběhu života a jsou dědičné. Jednou z nich je dětská mozková obrna, která vzniká poškozením mozku při porodu. K ochrnutí může dojít i při úrazech mozku, míchy či nervů.

Projevy ochrnutí

Pod ochrnutím si zřejmě každý představí nehybnost nohou či rukou, což jsou nejběžnější projevy ochrnutí. Avšak ochrnutí může být jak neúplné s částečně zachovanou hybností (např. částečné ochrnutí dolní končetiny), tak úplné ztrátu hybnosti. Konkrétně se jedná o paraplegii/paraparéze (neboli ochrnutí dolních končetin), hemiplegii/hemiparéze (ochrnutí levé nebo pravé poloviny těla) a kvadruplegii/kvadruparéze (ochrnutí dolních i horních končetin).

Diagnostika na naší klinice

V případě, že se objeví u vás či někom blízkém ochrnutí, je základem neurologické vyšetření, které na základě vyšetření hybnosti a citlivosti jednotlivých částí těla a svalových reflexů určí typ a místo poškození nervosvalové dráhy.

Ze zobrazovacích metod využíváme dále CT vyšetření mozku či magnetickou rezonanci. Vedení signálu periferními nervy a jeho přenos nervosvalovou ploténkou na sval pak vyšetřujeme díky EMG vyšetření.

Léčba u nás

Ochrnutí je stav, který jednoznačně vyžaduje lékařskou pomoc. I neškodné příznaky mohou značit vážné postižení. V případě náhle vzniklého ochrnutí končetin nebo polovin těla je nutné se na nás obrátit. Naše klinika je pro tyto případě dostatečně vybavena a máme za sebou mnoho zkušeností co se týče léčby ochrnutí.

Pokud dojde u pacienta k cévní mozkové příhodě, je zde rozhodujícím faktorem čas. Ochrnutí na naší klinice léčíme vždy podle typu, příčiny a rozsahu postižení. V některých případech dokážeme hybnost obnovit úplně, někdy částečně a bohužel jsou i některé případy, kde je ochrnutí trvalé.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.