Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Parkinsonova choroba

Co je Parkinsonova nemoc? Jedná se o neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, u kterého dochází k úbytku nervových buněk v mozku. U této nemoci bohužel nelze předvídat, koho postihne a koho nikoliv.

Parkinsonova choroba - příznaky

Většina onemocnění má příznaky, podle kterých je lze rozpoznat. Takové příznaky má i Parkinsonova choroba. První příznaky bývají v převážně většině nenápadné. Konkrétně mezi ně patří např. únava a pocit tuhosti končetin. Kvůli nedostatku dopaminu je nejčastějším příznakem třes, který se projevuje jen v klidu. Mezi další projevy patří také pomalé nekoordinované pohyby, obličej s minimální mimikou či šouravá chůze.

Jak se pozná Parkinsonova nemoc?

Parkinsonismus je možné rozpoznat snadněji, pokud se ve vaší rodině již tato nemoc objevila. Dále mohou být na vině některé chemikálie (např. u lidí pracujících s pesticidy je výskyt tohoto onemocnění třikrát vyšší než u ostatní populace) či nedostatek dopaminu. Každý by měl na sobě sledovat, zdali se u něj neprojevují příznaky typické pro Parkinsona.

Podezření na Parkinsonovu nemoc

Při podezření na Parkinsonovu chorobu provede neurologické vyšetření na naší klinice. Naši pacienti dále absolvují odběr krve a EEG. Dále prověřujeme prostupnost krčních tepen. Díky CT mozku lze zjistit případné změny na mozku i cévách.

Parkinsonova choroba – stádia

Toto onemocnění lze podle hodnotící stupnice Hoehnové a Yahra rozdělit do 5 kategorií:

  • 1. stádium – jedná se o nejmírnější stádium, kdy má nemocný jednostranné postižení motoriky, avšak není nijak zvlášť omezen v aktivním životě
  • 2. stádium – v tomto stádiu dochází k oboustrannému poškození motoriky, avšak nemocní lidé stále mohou vykonávat práci
  • 3. stádium – zde dochází ke svalovému napětí a tedy i častějším pádům
  • 4. stádium – v této fázi je nemocný závislý na pomoci druhé osoby
  • 5. stádium – Parkinsonova choroba opslední stádium způsobí, že je pacient upoután na vozík nebo lůžko

Parkinsonova nemoc – léčba na naší klinice

Bohužel toto onemocnění není zatím léčitelné, avšak na naší klinice využíváme k léčení takovou léčbu a techniky, které dokážou úspěšně celkovou nemoc zpomalit a zmírnit její průběh. Na nemoc nasazujeme hlavně léky, které dokážou zmírnit potíže, a také rehablitiaci.

Další možností léčba této nemoci je chirurgický zákrok. K tomu přistupujeme pouze v případě, že se stav pacienta výrazně zhoršuje nebo když žádná jiná léčba již nepomáhá. Co se týče operačního zákroku, na naší klinice provádíme 2 možnosti:

  • Pallidotomie – při této operaci se snažíme docílit zlepšení stavu pomocí zničení části mozkové tkáně
  • Stimulace mozku pomocí implantované elektrody

Komplikace choroby

Parkinsonova choroba je sice zatím neléčitelným onemocněním, avšak ne smrtelným. Za úmrtí lidí s Parkinsonem bývají zodpovědná doprovodná onemocnění (nejčastěji pneumonie). Dále je úmrtí přisuzováno také depresím a demenci, které se projevují v poslední fázi nemoci.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.