Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Astigmatismus

Co je astigmatismus?

Jedná se o cylindrickou oční vadu, která je ve většině případech vrozená. Avšak i přesto, že je to vrozené onemocnění, může se astigmatismus objevit až v dospělosti, např. v souvislosti s nějakým očním onemocněním, jako je nezánětlivé či zánětlivé onemocnění rohovky, po úraze, po operaci apod. Astigmatismus často doprovází jinou refrakční vadu, tedy se většinou objevuje společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

Příčina astigmatismu

Příčinou této vady je nerovnoměrné zakřivení některých optických ploch oka, nejčastěji oční rohovky. U astigmatismu není rohovka pravidelně utvářená. To znamená, že nepřipomíná kulatý míč, ale spíše šišku. Paprsky světla procházející rohovkou se rozdílně lámou a nedokáží se pak na sítnici spojit do jednoho bodu. Výsledkem je rozostřené a deformované vidění.

Určení stupně astigmatismu

Astigmatismus může být různě významný. Jeho stupeň určí lékař na základě očního vyšetření. Velikost vady je udávána v cylindrických dioptriích a je doplněna o údaj o počtu úhlových stupňů odchylky od osy. Díky těmto údajům lze provést správnou korekci astigmatismu.

Nízký stupeň astigmatismu se objevuje u většiny lidí, neboť rohovka oka není téměř nikdy pravidelně zakřivená. To však nezpůsobuje žádné problémy, a proto není zapotřebí korekce. U vyššího stupně astigmatismu je to jinak. Ten je třeba řešit.

Léčba

Astigmatismus lze řešit několika způsoby – konkrétně brýlemi, kontaktními čočkami, nitroočními či laserovými operacemi. Vhodnou korekční pomůcku nebo metodu vybere lékař na základě výsledků vyšetření.

Snášenlivost brýlí může být problematická, zejména u závažnějšího astigmatismu, při němž se obraz může jevit jako deformovaný a způsobovat tak nevolnost. Další možností jsou torické kontaktní čočky, které ne každému mohou vyhovovat. V počátku bývají spojené s horším viděním a pro některé pacienty je jejich nošení nepohodlné. Obě tyto pomůcky však vadu neléčí ani neodstraňují, pouze ji korigují a napomáhají lepšímu vidění.

Operace astigmatismu

Operace naopak může tuto oční vadu odstranit nebo zmírnit. Při nitrooční operaci je původní čočka nahrazena novou, tzv. torickou umělou oční čočkou. Ta je vyrobena tak, že dokáže napravit dioptrickou vadu i astigmatismus. Díky tomu je pak obraz vytvářený na sítnici jasný a ostrý. V případě podstoupení operace je řešení trvalé.

Astigmatismus odstraňujeme také pomocí laserového přístroje. Principem této operace je změna zakřivení oční rohovky. Optický systém oka je upraven tak, aby byl na sítnici schopen zobrazovat předměty co nejpřesněji. Díky tomu lze odstranit jak astigmatismus, tak i krátkozrakost či dalekozrakost.

Astigmatismus u dětí

Jak už bylo výše zmíněno, astigmatismus je vrozenou vadou, to znamená, že se může objevit i u dítěte, aniž to lze postřehnout. Avšak díky moderní vyšetřovací technice lze toto onemocnění zjistit i u docela malých dětí.

U dětí se astigmatismus od určité hodnoty koriguje brýlemi, které vyrovnávají nepravidelnost rohovky oka. V některých případech lze tuto oční vadu řešit také aplikací kontaktních čoček. Ty mohou nosit i malé děti, ale vhodnější je spíše použití u dětí starších, které si dokáží kontaktní čočky pro astigmatismus nasadit a vyjmout samy. Vhodnou léčbu však doporučí lékař na základě výsledků vyšetření.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.