Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Strabismus

Máte vy nebo vaše dítě problém s šilháním? Strabismus lze řešit. 

Fungování očí

Světlo se šíří prostředím a do oka přichází v podobě rovnoběžných paprsků. Oko funguje jako optický aparát, který je složen z několika druhů čoček a každá z nich má jinou optickou mohutnost (vyjádřenou v dioptriích). Paprsek, který prochází takovou soustavou, je poté lámán tak, aby paprsky směřovaly do jednoho místa.

Poněvadž využíváme dvě oči, abychom získali dokonalý obraz okolí, je nutné aby výše uvedený mechanismus byl dokonalý u obou očí a také navzájem dokonale koordinovaný. Aby byl dokonalý, musí být splněny následující podmínky:

  • správný fyziologický vývoj oka dítěte v průběhu těhotenství
  • normální rozsah zorných polí u obou očí
  • správně fungující okohybný aparát
  • neporušená funkce mozku

V některých případech však dochází k odchylkám, např. u zmíněného strabismu neboli šilhání.

Jednotlivé typy strabismu

Co se týče příčiny vzniku šilhání, existují dvě skupiny – strabismus konkomitující (neboli souhybný), u kterého jsou v pořádku svaly okolo očního bulbu, ale je porušena koordinace v mozku nebo strabismus inkomitantní, při němž je porušena přímo pohyblivost svalů.

Konkomitující strabismus

U konkomitujícího strabismu je typické šilhání ve všech směrech pohledu. Tento druh strabismus je způsobený během těhotenství nebo poruchou senzorických a motorických funkcí oka. Nejčastěji se s ním můžete setkat u dětí.

Inkomitantní strabismus

Jedná se o šilhání, které je způsobeno špatnou funkční jednoho nebo více okohybných svalů. Tato porucha proto může vzniknout špatnou inervací svalů, nebo obrnou svalu. Tento typ strabismu se objevuje především v dospělém věku. Typické pro něj je omezení pohybů očí ve směru postiženého svalu, což znamená, že oko šilhá do různých směrů.

Podle směru šilhání se rozděluje na divergentní strabismus a konvergentní strabismus. U konvergentního (sbíhavého) strabismu osa šilhajícího oka směřuje směrem ven, zatímco u divergentního (rozbíhavého) strabismu směrem dovnitř. V případě, že dojde k tomu, že osy u obou očí nejsou rovnoběžné, je tento stav nazýván jako dvojité vidění (neboli diplolie).

Reakce mozku na strabismus

Je třeba poznamenat, že šilhání může být buď jedním okem, nebo oběma. Pokud k tomuto stavu dojde, mozek má tři možnosti, jak se s tím vypořádat. První je suprese, což je potlačení vnímání ze šilhajícího oka. Jedná se o mechanismus, který je dočasný a díky správné úpravě vymizí. Další možností je vznik tupozrakosti, což je nejzávažnější komplikace u šilhání. Poslední možností je, že si oko vytvoří své místo nejostřejšího vidění tam, kde se fyziologicky normálně nevyskytuje.

Příznaky šilhání:

  • změny pohybu očí
  • dvojité vidění
  • časté pády

Léčba strabismu 

Provádíme léčbu konzervativní nebo chirurgickou. Konzervativní léčba spočívá v úpravě šilhání pomocí speciálních skel, která dokáží lámat světelné paprsky tak, aby směřovaly do místa nejostřejšího vidění a oko si tak nemuselo pomáhat šilháním. U dětí, jejichž vady jsou korigovány brýlemi, se zakrývá zdravé oko náplasťovým okluzorem, aby nejvíce namáhaly šilhající oko. Díky tomu je šilhavé oko postupně cvičeno.

Druhou možností je operace strabismu, při níž je oko uvedeno do ideálního fyziologického postavení. Tato korekce je vhodná zejména v předškolním věku dítěte, kdy jsou šance na úplné vyléčení nejvyšší.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.