Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Audiometrie

Audiometrie je vyšetření sluchu, při kterém určíme rozsah ztráty sluchu a podle zjištěného typu postižení určíme někdy také jeho příčinu.

Slovní audiometrie

Při slovní audiometrii přehrajeme různá slova, která pacient následně opakuje. Slova jsou přehrávána v různé intenzitě zvuků. Vyšetření provádíme v tiché místnosti či audiokomoře. Při slovní audiometrii prezentaci slov přehráváme z reproduktorů, do sluchátek nebo kostního vibrátoru. Každá pacient zpravidla vyslechne vždy 10 slov stejné intenzity zvuku a na základě počtu správných odpovědí vyhodnotíme funkční schopnost akustického ústrojí. 

Objektivní audiometrie

Objektivní audiometrie je vyšetřovací metoda, kterou provádíme hlavně u pacientů, u nichž spolupráce není možná nebo není dostatečná. Vyšetření tedy konkrétně používáme u malých dětí, u osob se sníženým intelektem nebo v jiných speciálních případech.

Charakteristikou celého vyšetření je fakt, že výsledek není ovlivněn vůli pacienta. Během objektivní audiometrie se používají tři metody:

  • vyšetření reflexů středoušních svalů
  • vyšetření evokovaných sluchových potenciálů
  • vyšetření otoakustických emisí

Každé vyšetření vyžaduje speciální přístrojové vybavení, kterým je naše klinika vybavena.

Příprava před vyšetřením

Před vyšetřením doporučujeme vyhnout se přílišnému hluku. Hluk totiž může zvýšit váš hlukový práh a výsledky by tak byly zavádějící.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.