Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Ezofagoskopie

Co je to ezofagoskopie?

Ezofagoskopie je endoskopické vyšetření jícnu, dnes mnohem častěji prováděné ohebným, než flexibilním přístrojem. Vedle různých chorob jícnů ji provádíme zejména k odstranění cizích těles, uvízlých v jícnu nebo po poleptání jícnu kyselinami nebo louhy. Rigidní ezofagoskopii provádíme  klinice v celkové anestézii pomocí kovového tubusu, který je zaveden ústy. Vyšetření flexibilním ezofagoskopem je obdobné gastroskopii.

Příprava před vyšetřením

Klasická rigidní ezofagoskopie je operační výkon, takže je nutné, aby pacient minimálně 6 hodit před operací nejedl, a tři hodiny nepil a nekouřil.

Jak probíhá vyšetření?

Lékař odstraní pomocí speciálního nástroje cizí předmět v jícnu nebo odebere vzorky tkáně nebo provede rozšíření zúženého místa dilatátorem. Většinou se tyto výkony provádějí ohebnými endoskopy, jen ve zvláštních případech je ještě používán klasický rigidní ezofagoskop. 

Po operačním výkonu

Režim po operačním výkonu závisí na rozsahu operace a hojení rány. O pooperačním režimu vás dostatečně informují a poučí lékaři.

Rizika výkonu

I při správném postupu může dojít ke vzniku některých komplikací. Cizí těleso může proděravět stěnu jícnu s mnoha závažnými komplikacemi (např. šokový stav, zánět mezihrudí, v ojedinělých případech může hrozit riziko úmrtí).

Po samotném operačním výkonu může dojít k přechodným bolestem při polykání, bolestem v krku, bolestem krční páteře, zhoršení hlasu nebo dýchání, otoku hrtanu, uvolnění poškozeného chrupu atd.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.