Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Chrápání

Výskyt chrápání se u člověka po 40. roku věku zvyšuje. Pokud se jedná o chrápání, které vzniká na základě vibrací tkání měkkého patra, pomůže laserová operace.

Jak časté je chrápání u lidí?

Chrápání patří mezi poměrně výrazné problémy, které se týkají velké části populace. Chrápáním trpí až 40 % mužů ve středním a starším věku a rovněž postihuje poměrně významnou část žen (cca 25 %). I když se chrápání spíše objevuje u lidí středního a vyššího věku, výjimkou nejsou ani děti, nejčastěji ve věku 4-6 let. U těch bývají na vině především zvětšené nosní nebo krční mandle.

Proč lidé chrápou?

Samotné chrápání (odborně ronchopatie) je zvukový fenomén, který vzniká při dýchání vibracemi měkkých tkání hltanu. Během spánku dochází ke snížení napětí svalů, tvořících trubici, skrze kterou dýcháme. Dochází ke snížení napětí svalů měkkého patra a díky tomu se měkké patro snáze rozkmitá procházejícím proudem vzduchu. To vede ke vzniku zvuku, typickému pro hlasité chrápání.

Prosté chrápání nemá vliv na zdraví člověka, jde jen o sociální problém. Nebezpečná je tzv. spánková apnoe, u které se může zvyšovat krevní tlak a způsobit až mozkovou příhodu.

Laserová operace

Chrápání lze spolehlivě a rychle odstranit pomocí chirurgického zákroku, který provádíme na našem ORL oddělení. Tento zákrok je ambulantní a provádí se v případě, že vyšetřením potvrdí změny na měkkém patře. Velkou výhodou operace je rychlost a vysoká úspěšnost.

Jelikož se jedná o ambulantní výkon, provádí se pouze místní znecitlivění. Operace trvá zhruba 10 minut. Po laserové operaci není třeba pracovní neschopnost. Bolest bývá přirovnána k potížím u silné angíny. Trvá u každého člověka individuálně, většinou však v rozmezí jednoho až dvou týdnů.

Důvody podstoupení operace

Hlavním důvodem, proč by pacient měl podstoupit tuto operaci, není odstranění chrápání, nýbrž řešení zdravotních problému, kterým chrápající trpí. Jak už bylo výše zmíněno, během spánku dochází k tzv. apnoickým pauzám, při kterých pacient přestane na chvilku dýchat a tím dochází k nedostatečnému okysličování mozku. V krajních případech může dojít až k infarktu myokardu nebo mozkové příhodě.

Úprava stravovacích návyků po operaci

Po operaci musí pacient dočasně upravit své stravovací návyky. Zprvu nebude schopen přijímat normální pevnou stravu, pouze tekutou. Nutno počítat s váhovým úbytkem 5-7 kg.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.