Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Otoplastika

Na oddělení otorhinolaryngologie provádíme rovněž otoplastiku neboli plastickou operaci uší. Tato operace řeší problematiku odstátých boltců, případně tvarovou deformaci reliéfu boltce.

Otoplastika u dětí

Operace se neprovádí u dětí mladších 5 let. Nejčastěji se doporučuje provést plastiku uší ve věku pěti let dítěte, před začátkem školní docházky. V tomto věku je chrupavka boltců u dětí měkká a poddajná, tvarování je snadnější a hojení bez výraznějších bolestí.

Otoplastika u dospělých

Operace ušních boltců se provádí rovněž u dospělých osob. V dospělém věku je však chrupavku pevnější a po operaci je nutno ji výrazněji fixovat. U dospělých jedinců je v oblasti uší velká četnost nervových zakončení, takže fixaci chrupavky a tlak na boltec vnímá pacient bolestivěji, než když se tato operace provede u dětí. Horní věková hranice je dána celkovým zdravotním stavem každého jedince.

Předoperační příprava

Plastickou operaci uší provádí naši lékaři jen u pacientů v dobrém zdravotním stavu. Pokud pacient prodělal zhruba měsíc před operací zánětlivé nebo virové onemocnění, otoplastika nemůže být provedena. Totéž platí pro pacienty, kteří během 3 týdnů před operací prodělali akutní či zánětlivé onemocnění nebo onemocnění kůže.

Zhruba 2 až 3 týdny před zákrokem je nutné, aby pacient vysadil veškeré léky, které zvyšují krvácivost (léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou). U žen by měla být vyloučena gravidita a neoperujeme je v průběhu menses. 

Způsoby provedení operace

Zákrok je možné provést buď s místním znecitlivěním nebo v celkové anestezii. Pokud se operace provádí u dětí nebo zdravých osob do 35 let v místním znecitlivění, není nutné provádět rozsáhlejší předoperační vyšetření. V případě narkózy je nutné provést na naší klinice předoperační vyšetření. Konkrétně se provede laboratorní vyšetření krve, moči, EKG, případně klasické vyšetření u praktického lékaře.

Průběh samotného zákroku

Během operace provede lékař řez na zadní straně boltce. Poté uvolní kůži od chrupavky a uvolní úpony chrupavky. Následuje modelace, změkčení a fixování chrupavky. Na závěr se sešije kůže a již estetický boltec se v ideálním postavení fixuje. 

Pooperační péče

Po operaci jsou vždy nutné kontroly operatérem. Nejčastěji se provádí kontrola ihned první pooperační den a následně další kontrola po 10 dnech. Dále je nutné, aby si pacient po sejmutí obvazů myl denně vlasy a pro ochranu boltců nosil dalších 10 dnů speciální čelenku, zejména při spaní.

Kožní stehy odstraníme zhruba 14 dní od provedení operace a dále doporučujeme vyhýbat se intenzivnímu slunečnímu záření (cca 2 – 3 měsíce).

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.