Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Poruchy sluchu a nemoci uší

Sluch je pro nás velice důležitým smyslem, jehož narušení nebo dokonce úplná ztráta je pro člověka velkým handicapem. Příčin poruchy sluchu je celá řada. 

Příčiny poruchy sluchu a nemoci ucha:

 • vysoký věk
 • trvalý nadměrný hluk
 • ucpání zvukovodu mazem nebo zánětem (plísně)
 • úrazy ucha (protržení bubínku, poškození sluchových kůstek nebo vnitřního ucha)
 • neurologická onemocnění jako mozková příhoda, encefalitida, zánět mozkových plen apod.
 • mozkové nádory
 • fetální alkoholový syndrom
 • vrozené vady
 • další

Rozlišení vad sluchu

Sluchové vady rozlišujeme podle doby jejich vzniku a podle stupně postižení.

Podle doby vzniku:

 • vrozené – k těmto vadám dochází v důsledku dědičnosti nebo v době zrání plodu,
 • získané – vznikají až po narození

Podle stupně postižení:

 • nedoslýchavost – existují dva typy nedoslýchavosti – převodová, při které jedinec slyší málo, ale je schopen rozeznávat zvuky lidské řeči
  a percepční porucha sluchu, jejíž problém spočívá ve vnímání
 • hluchota
 • ohluchlost

Percepční porucha sluchu

Jde o závadu ve vnitřním uchu, která nastane, pokud fungují chybně vláskové buňky, nervová vlákna nebo jejich spojení s hlemýžděm. Na základě toho pak mozek špatně vnímá zvuky. Za vznikem percepční poruchy může stát vrozená vada, infekce, akustické trauma nebo stárnutí. Ke zlepšení života s touto vadou pomáhají u postižených naslouchátka, nebo kochleární implantát.

Ucpání zevního zvukovodu

Nejčastější příčinou poruchy sluchu je ucpání zevního zvukovodu ušním mazem. V uchu postupně vzniká ušní maz, který se usazuje ve zvukovodu. Posléze tvrdne a vytváří pevnou zátku, která brání pronikání zvuku k bubínku. Ucpání zvukovodu může provázet tlak a bolest. Maz z ucha by měl odstranit lékař. Mnohdy se totiž stane, že si postižení při čištění mazový špunt zatlačí ještě hlouběji a tento problém tak ještě zhorší.

Zánět středního ucha

Dalším onemocněním, které zhoršuje sluch, je nemoc středního ucha. Jedná se o infekční onemocnění, při kterém proniká infekce do středního ucha z nosu a nosohltanu. V oblasti středního ucha se pak hromadí hnis, který tlačí na bubínek. Tento tlak způsobuje poměrně velmi silné bolesti a dokonce může způsobit i protržení bubínku. Kromě silné bolesti zánět doprovází také vysoké horečky a celková slabost.

V akutních případech je nutné bubínek odborně propíchnout a tím umožnit odtok nahromaděného hnisu. V počátcích nemoci lze zánět řešit i jinými způsoby. 

Další poruchy sluchového a rovnovážného ústrojí:

 • protržení bubínku vysokým tlakem v okolí
 • nedoslýchavost
 • presbyacusis
 • otoskleróza
 • autoimunitní nemoci vnitřního ucha
 • Menierova choroba

Diagnostika poruch sluchu

Základem diagnostiky je vyšetření odborným lékařem. Ten pomocí nástrojů zkontroluje zvukovod a zhodnotí stav bubínku. Vnímání zvuku vyšetřujeme pomocí audiometrie, která dokáže určit tíži poruchy sluchu daného ucha a dokonce do jisté míry zhodnotí, zda porucha sluchu vzniká z důvodu poruchy přenosu zvukové vibrace, nebo zpracování ve smyslovém orgánu a přenosu nervovými vlákny do mozku.

Dalšími metodami, které používáme při vyšetření zvukového aparátu, jsou metody zobrazovací, jako je CT vyšetření oblasti vnitřního ucha a mozku nebo magnetická rezonance. V případě podezření na neurologickou podstatu pacient podstoupí vyšetření neurologické.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.