Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Chronický kašel

Co rozumíme chronickým kašlem

Chronický kašel je takový kašel, který přetrvává více než 8 týdnů u dospělých a více než 4 týdny u dětí bez potvrzené příčiny. Jedná se důležitý klinický příznak, který postiženého upozorňuje, že je něco v nepořádku. Chronický kašel může být svým charakterem buď suchý a dráždivý, nebo produktivní s vykašláváním.

Pacienti mají často problém časově odhadnout délku trvání kašel, neboť má v některých případech pomalý a nenápadný nástup a postižený mu většinou zpočátku nevěnuje přílišnou pozornost.

Nejčastější příčiny chronického kašle:

 • kašel přetrvávající po akutních infekcích
 • syndrom zadní rýmy
 • astma bronchiale
 • gastoesofageální reflux - vdechnutní žaludeční šťávy do dýchacího ústrojí

Další možné příčiny:

 • dráždivé látky (např. kouření, včetně pasivního)
 • infekce
 • cystická fibróza 
 • vrozené anomálie dýchacích cest
 • vdechnuté cizí těleso
 • široké spektrum chronických plicních chorob
 • srdeční příčiny
 • psychogenní kašel

Kašel jako příznak dalších onemocnění

Chronický kašel není jen příznakem ryze plicních onemocnění, ale může poukazovat také na průduškové astma či chronickou bronchitidu. Dále je rovněž jedním z příznaků rakoviny plic, kdy kašel může být spojen s vykašláváním krve. Také řada srdečních onemocnění může vést ke kašli.

Chronický kašel u dětí

Chronický kašel u dětí se musí, stejně jako u dospělých, pečlivě vyšetřit a léčit dle konkrétního onemocnění. Nejčastější příčiny chronického kašle podle věku:

 • kojenec – vrozené anomálie, gastroezofageální reflux, cystická fibróza
 • předškolní děti – zvětšené nosní mandle, cizí těleso, průduškové astma
 • starší děti – chronická alergická i nealergická rýma, průduškové astma, psychogenní kašel

Diagnostika kašle na naší klinice

V první řadě provádíme klasické klinické vyšetření. Na základě toho ve většině případů doplníme fyzikální vyšetření rentgenem plic a spirometrií. V případě potřeby provádíme také další zobrazovací vyšetření jako například CT hrudníku. Důležitou součástí celkového vyšetření je také vyšetření zánětlivých a alergických ukazatelů v krvi.

Chronický kašel a jeho léčba

V případě nesprávného rozpoznání příčiny mohou nesprávně nasazené léky pacientovi spíše ublížit, než pomoci. Důležité je rozlišit, zda se jedná o suchý nebo vlhký chronický kašel.

Chronický suchý kašel se u pacienta léčí vždy podle příčiny.
 • Chronická sinusitida (zánět vedlejších dutin) – se projevuje ucpaným nosem, přetrvávajícím výtokem z nosu, bolestmi v obličeji a pocity zatékání do nosohltanu. Při vyšetření je často patrný zánět sliznice nosohltanu a zduřelá nosní sliznice. Typické je chrápání, u dětí huhňavý hlas a poruchy sluchu. K likvidaci kašle a k vyčištění dýchacích cest lékaři předepisují mukolytika.
 • Průduškové astma – jedná se o celoživotní onemocnění dýchacích cest, které vzniká v jakémkoliv věku, toto onemocnění je spojeno zejména s obstrukcí, zánětem a zvýšenou reakcí dýchacích cest. Dochází u něj k záchvatům dušnosti nebo kašle. Jedná-li se o jediný projev tohoto onemocnění, bývá kašel vyvolán alergenem, námahou, smíchem, chladným vzduchem apod. Léčba je vždy určena lékařem. Záchvatovitý typ kašle zlepšují bronchodilatancia, což jsou léky, které uvolňují křečovité stažení průdušek
 • Gastroezofageální reflux – vzniká vnikáním kyselé žaludeční šťávy zpětně jícnem do dýchacích cest při poruše svěračového mechanismu přechodu jícnu do žaludku a bývá často doprovázen pálivou bolestí za hrudní kostí. Léčba na naší klinice je vždy stanovena individuálně podle jednotlivého pacienta.
 • Karcinom plic – při tomto onemocnění je dlouhotrvající kašel typickým příznakem. Je nejprve suchý, později může být díky zánětlivým komplikacím produktivní. Důležitou roli hraje změna frekvence a charakteru kašle.
 • Kašel způsobený léky – je typický pro pacienty, užívající ACE-inhibitory, což jsou léky pro snížení krevního tlaku. K odstranění kašle nahradíme tyto léky jinými vhodnými medikamenty a tím nežádoucí kašel vymizí.
 • Psychogenní kašel – hysterie, nervová labilita či zlozvyk mohou rovněž stát za vznikem kašle. V těchto případech jsou pacienti na naší klinice vyšetřeni a individuálně posouzeni. Léčbu stanoví lékař na základě škály vyšetření a účinnou léčbou může být například psychoterapie.
Chronický vlhký kašel

Vzniká tvorbou nadměrného množství průduškového sekretu či změnami v elastické stěně průdušek. Stejně jako je tomu u chronického suchého kašle, tak i u vlhkého se léčba stanovuje podle příčiny:

 • Chronický zánět průdušek – trpí jím hlavně kuřáci nebo lidé vystavení látkám, které dráždí průdušky ke kašli. Při diagnóze chronického zánětu průdušek lékaři využívají mukolytika, která zředěním hustého hlenu napomáhají jeho ústupu.
 • Chronická obstrukční plicní nemoc – jedná se o chronické onemocnění, které je charakterizováno omezením proudění vzduchu v průduškách. Tím dochází k poškození dýchacích cest. Příčinou vzniku tohoto onemocnění je nejčastěji kouření. Celkovou léčbu určí lékaři na základě škály vyšetření. Používají se rovněž mukolytika. 
 • Bronchiektázie – jsou nevratná rozšíření průdušek. Při tomto onemocnění dochází k masivní tvorbě hlenu. 
 • Cystická fibróza – jedná se o vrozené onemocnění způsobující rovněž výraznou tvorbu hustého hlenu.
 • Tuberkolóza – je onemocnění bakteriálního původu, kterou léčíme speciálními chemoterapeutiky a řadou dalších postupů.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.