Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Poruchy příjmu potravy dětí

Jídlo patří mezi základní potřeby i požitky. Bez potravy bychom nepřežili. Některé děti však jídlo odmítají. V těchto případech doporučujeme být při stravování dítěte velmi pozorní a nepodceňovat je. Snadno totiž může dojít ke vzniku poruchy příjmu potravy (anorexie či bulimie).

Problémy se stravováním u dětí se nejčastěji pojí s celou řadou faktorů – od individuálních vlastností, přes společenské a rodinné faktory (např. výchova, rodinné zvyklosti atd.). Zpočátku si většinou rodiče nevšimnou různých závad ve stravování, například když si dítě stěžuje, že mu jídlo nechutná, je vybíravé a v konečné fázi nechce vůbec jíst.

Velice důležitým obdobím pro dítě je čtvrtý až šestý měsíc života, kdy dochází k přechodu na pevnou stravu.

Anorexie

Mezi nejznámější poruchy příjmu potravy patří anorexie, při které mají děti strach z jídla, obezity a společenského handicapu. Děti trpící anorexií vnímají svoji vlastní postavu nerealisticky. Nejčastěji anorexií trpí děti od útlého dětství až do dospělosti. Zvýšený výskyt pak bývá u dospívajících ve věku 12 – 14 let, avšak výjimkou nejsou ani mladší děti.

Příznaky anorexie

Mezi nejběžnější příznaky se řadí výrazná vyhublost a extrémně malý příjem jídla. Postižené dítě bývá většinou posedlé potřebou jíst pouze tzv. zdravou výživu a zbytečně nadměrného pohybu. Nemocní sledují několikrát za den svojí tělesnou hmotnost. Zabývají se pouze svojí stravou a na další obvyklou náplň života již nemají čas. S anorexií je spojeno mnoho příznaků (např. nepřitažlivá pleť, vlasy, neodůvodněný pocit neustále nadváhy apod.).

Bulimie

Další poruchou příjmu potravy je bulimie, u které dochází oproti anorexii k záchvatům nadměrného přejídání se s následnou volbou nevhodných metod proti obezitě. Nejčastěji se jedná o vyvolávání zvracení. Děti trpící bulimií, používají k dosažení úbytku váhy také různá projímadla a odvodňující léky. Bulimie je stejně jako anorexie psychickou nemocí, při níž se nemocní zabývají pouze svou hmotností a tvarem těla.

Příčina vzniku bulimie

Hlavní příčina, proč dochází ke vzniku tohoto onemocnění, není známa. Konkrétně zde sehrává důležitou roli genetika.

Rizikové faktory bulimie

I když konkrétní příčina vzniku bulimie není známá, výzkumy poukázaly na některé rizikové faktory, které mohou vznik tohoto onemocnění podpořit nebo urychlit. Jedná se např. o neodůvodněné držení diet, problematickou pubertu, v níž se některé děti nedokáží vyrovnat se změnami svého těla při dospívání a také různými změnami v osobním životě (např. stěhování, rozvod rodičů, nenaplněné a nešťastné první lásky apod.).

Léčba poruch příjmů potravy

Léčba anorexie i bulimie je velice náročná a dlouhodobá. Porucha příjmu potravy je u pacientů přítomná již nějakou dobu před tím, než se začnou léčit. Lze je rovněž považovat za psychické poruchy, při kterých nemocní odmítají připustit závažnost onemocnění.

Naše klinika je vybavena na hospitalizaci i léčbu závažných poruch příjmů potravy. Díky tomu pacientovi navrátíme hmotnost či zabráníme opakovaným váhovým úbytkům. Díky hospitalizaci rovněž zabráníme zdravotním rizikům i komplikacím, častým při léčbě ambulantní. Každému pacientovi nabízíme intenzivní léčbu, která většinou vede k úplnému uzdravení.

Naše klinika spolupracuje s psychology a psychiatry, kteří jsou pro léčbu anorexie nebo bulimie nesmírně důležití a dobře ji ovládají.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.