Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Triple test

Každá žena ve druhém trimestru těhotenství musí podstoupit tzv. triple test, který objasní, zda je u plodu přítomno riziko výskytu následujících tří vážných nemocí.

Co je triple test?

Jedná se o krevní test, který by měl odhalit nejčastější vývojové vady plodu v matčině těle (konkrétně Downův syndrom, Patauův syndrom a Edwardsův syndrom). To znamená, že tento test slouží k určení pravděpodobnosti, zda vaše dítě nebude trpět některými vrozenými vadami. Je to jakýsi matematický program na výpočet pravděpodobnosti rizika některých genetických onemocnění a vrozených vývojových vad plodu. Zpravidla se provádí mezi 15. až 18. týdnem těhotenství.

Při tomto testu odebereme budoucí mamince krev, ze které se v laboratoři zjišťuje hladina tří látek - AFP, HCG a E3. Jedná se o látky, které se vyskytují v krvi matky pouze v těhotenství a jejichž hladina se v průběhu gravidity mění. Pokud jsou hodnoty triple testu výrazně odlišné od normálu, je možné, že plod bude geneticky postižen. Jelikož je výsledek porovnáván s normálem, vyplyne zde pouze případné relativní riziko.

Přesný výpočet délky trvání těhotenství

Během testu je nutné přesně určit délku těhotenství, aby nedošlo k vypočtení falešně pozitivního výsledku. To znamená, že by triple test ukázal riziko postižení plodu, který by byl ve skutečnosti zdravý. Je samozřejmé, že vedle toho je nutné brát též v potaz věk matky, který je z hlediska výskytu Downova syndromu významný.

Výsledek triple testu

Pokud se zjistí pozitivní výsledek triple testu, znamená to, že je přítomno vyšší riziko vrozené nebo vývojové vady plodu, než je běžné populační riziko. Je však důležité, aby těhotné ženy braly v potaz, že se jedná o riziko, které nutně nemusí znamenat postižení plodu. Pokud se tedy zjistí pozitivní výsledek, je nutné podstoupit další genetická vyšetření (např. po odběru plodové vody).

Naopak když vyjde test negativně, znamená to, že je 75% pravděpodobnost, že je vše v pořádku. Ani u tohoto výsledku však není stoprocentní jistota.

Jak probíhá triple test?

Jak už bylo výše zmíněno, triple test probíhá pomocí krevního odběru kolem 16. týdne těhotenství. Krev je následně vyšetřena ve specializované laboratoři. Výsledky triple testu bývají k dispozici do týdne.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.