Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Vyšetření plodové vody

Vyšetření plodové vody neboli amniocentéza se doporučuje při vyšším věku budoucí maminky. U žen starších 35 let je větší riziko výskytu chromozomálně podmíněných vad plodu jako Downův syndrom. Dále lze určit pohlaví plodu, což má velký význam u dědičných onemocnění, která jsou vázána na pohlaví. Rozpoznáme dále včas opožděný růst plodu, vývojové vady srdce, ledvin, mozku či trávicího ústrojí a další vady.

Příprava před amniocentézou

Toto vyšetření provádíme ambulantně. Je ale nutné předchozí objednání. Na vyšetření byste měla dorazit nalačno nebo po lehčí snídani. Je nutné mít plný močový měchýř.

Samotné vyšetření

Odběr plodové vody trvá jen několik minut. Při vyšetření leží žena na zádech. Nejprve pomocí ultrazvuku zjistí lékař uložení plodu v děloze. Poté se provádí vpich speciální jehlou tak, aby nedošlo k poranění plodu. Vpich provádíme bez lokálního znecitlivění, neboť je skoro nebolestivý a je zcela srovnatelný s běžným odběrem krve. Lékař odebere zhruba 20 ml plodové vody, která je následně odeslána do cytogenetické a biochemické laboratoře.

Výsledek amniocentézy

V plodové vodě jsou obsaženy buňky, které pocházejí z plodu. Vyšetřením chromozonů těchto buněk lze zjistit pohlaví plodu či diagnostikovat možné chromozomální vady a vrozené poruchy metabolismu.

Po vyšetření

Po vyšetření je žena zhruba 30 - 60 minut sledována. Po tuto dobu je celkový stav kontrolován zdravotnickým personálem. Pokud se během této doby pacientka cítí normálně a neobjeví se žádné komplikace, může odejít domů. Doporučujeme doprovod. Po vyšetření je nutná pětidenní pracovní neschopnost, během které je doporučen klidový režim se sledováním zdravotního stavu. Pacientka by měla vyloučit větší fyzickou zátěž a měla by mít klid.

Odběr plodové vody se provádí zhruba v 16. týdnu těhotenství. V tomto období je k dispozici již tolik plodové vody, že nehrozí poranění plodu odběrovou jehlou. Kultivace buněk plodu trvá přibližně tři týdny.

Rizika při amniocentéze

Amniocentéza je invazivní výkon, který vyžaduje zásah do plodových obalů. Přesto, že se jedná o velmi bezpečný zákrok, i zde, stejně jako u všech jiných invazivních výkonu v medicíně, existují různá rizika. Vůbec nejzávažnější, byť velmi zřídkavou komplikací, je ztráta těhotenství. O všech možných rizicích je žena před samotným výkonem velmi podrobně poučena a má neomezené možnosti se na ně dotázat. Mezi komplikace, které mohou ztrátu těhotenství způsobit, jsou:

  • odtok plodové vody
  • krvácení
  • vyvolání děložních kontrakcí
  • vznik infekce
  • poškození plodu

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.