Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Radiologie a neuroradiologie

Víte, že léčba v zahraničí je hrazena vaší pojišťovnou?
Využijte kvalitní německé lékařské péče BEZ ČEKÁNÍ!

Prof. Dr. Christian PaetzelInstitut řídí přednosta Prof. Dr. Christian Paetzel. 

Rozsah služeb našeho ústavu zahrnuje provedení veškerých diagnostických zobrazovacích metod s využitím počítačové tomografie a magnetické rezonance, a také vyšetření pomocí moderních technologií (např. trojrozměrné zobrazení srdce a virtuální koloskopie).

Dále Vám také můžeme nabídnout kompletní škálu invazivních vyšetření.

Mezi ně patří jak diagnostické punkce potřebné k získání vzorků tkání, tak i léčba abscesů pomocí drenáží, nervové blokády při léčbě bolestí nebo při potřebě stimulovat v krevní průtok při poruchách krevního oběhu. Tyto výkony provádíme šetrně, pacient může být při nich tlumen.

Invazivní radiologie slouží moderně i k léčení řady cévních onemocnění, například výdutě aorty nebo uzávěrů velkých cév oblasti břišní. Tyto málo invazivní radiologické metody umožní vyhnout se klasickým, mnohdy velmi náročným otevřeným operacím a nebo je podstatně zjednodušit. Na tomto poli patří institut radiologie v čele s prof. Paetzelem k předním pracovištím v celé Spolkové republice Německo.

Objednací metody na grafická vyšetření jsou mimořádně krátké. V institutu se pěstuje též neuroradiologie na velmi vysoké úrovni.

Diagnostika a léčba

Léčba cévních onemocnění

Institut radiologické diagnostiky

Náš ústav je zaměřen na angiografické invazivní metody. Při léčbě chronických nebo akutních poruchách krevního oběhu v oblasti pánve a dolních končetin využíváme ty nejnovější technologie, jako jsou například balonová dilatace, implantace stentů, trombolytická terapie, a také mechanické zprůchodnění uzavřených nebo zúžených cév.

Při léčbě zúžených ledvinných a karotických tepen, a také cév, které zajišťují prokrvení střev, provádíme stentovou angioplastiku.

Kontaktujte nás

Čeští klienti se nemusí bát jazykové bariéry, na klinice jsou jak čeští lékaři, tak tlumočníci. Informace o platbách, průběhu vyšetření a celkovém fungování naší kliniky vám poskytne česky mluvící kontaktní osoba naší kliniky. Potřebné kontaktní informace naleznete zde.

Magnetická rezonance (MRI)

Magnetická rezonance (MRI)

Vyšetření magnetickou rezonancí je zcela bezbolestné, nevyužívá rentgenové paprsky a nese s sebou mnoho výhod. Co je magnetická rezonance? Magnetická rezonance je moderní vyšetřovací metoda, pomocí které se přesně a podrobně zobrazují příslušné oblasti organismu. Jedná se o jednu z...


Počítačová tomografie (CT)

Náš ústav disponuje moderními počítačovými tomografy, které umožňují vyšetřování rozsáhlých oblastí organismu v co nejkratší době a s co nejvyšším rozlišením. Příkladem neinvazivní diagnostiky je takzvaná virtuální koloskopie (bez použití endoskopu), která se provádí s cílem detekovat některé...


Diagnostika srdce

Díky modernímu počítačovému tomografu můžeme prostřednictvím neinvazivní metody (bez použití katétru) v průběhu několika sekund provést vizualizaci věnčitých cév srdce, abychom vyloučili případnou poruchu prokrvení srdečního svalu. Proč se provádí diagnostika srdce? Monitorujeme srdeční...


Embolizace cév

Pomocí metody invazivní radiologie provádíme embolizaci (uzavření) cév při léčbě nádorových onemocnění. Tato metoda se také využívá jako pomocný prostředek při chirurgických zákrocích. Proč používáme tuto metodu? Jak už bylo výše zmíněno, na naší klinice využíváme cévní embolizaci pro vyřazení...


Rentgen

Na našem ústavu pracujeme s moderním digitálním systémem na zasílání a ukládání obrazových dat (PACS), který umožňuje rychlý přístup k rentgenovým snímkům. Pomocí moderního zařízení, vybaveného přístrojem šetrné pulzující rentgenoskopie, produkujícím minimální množství záření, můžeme provádět...


Mamografie

V rámci spolupráce s ženskou klinikou a centrem pro chirurgii prsu provádíme pomocí moderního digitálního mamografu preventivní vyšetření prsu, značení nádorů a odběr tkání před operačními výkony. Díky speciální vyšetřovací metodě založené na magnetické rezonanci (MR-mamografie) existuje možnost...


Neuroradiologie

Rozsah služeb tohoto oddělení zahrnuje veškeré diagnostické zobrazovací metody používané k diagnostice onemocnění centrální nervové soustavy a také terapeutické výkony při onemocněních cév mozku a páteře. Tuto část ústavu řídí specializovaný neuroradiolog s velkými zkušenostmi.


Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303 30 30
Fax: +49 961 303 44 29
E-Mail:
office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.