Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Léčba nádorů - embolizace cév

Víte, že léčba v zahraničí je hrazena vaší pojišťovnou?
Využijte kvalitní německé lékařské péče BEZ ČEKÁNÍ!

Pomocí metody invazivní radiologie provádíme embolizaci (uzavření) cév při léčbě nádorových onemocnění. Tato metoda se také využívá jako pomocný prostředek při chirurgických zákrocích.

Proč používáme tuto metodu?

Jak už bylo výše zmíněno, na naší klinice využíváme cévní embolizaci pro vyřazení části cévního řečiště z krevního oběhu nebo ke snížení krevního průtoku v určité oblasti. Invazivní metodu nejčastěji využíváme při léčbě nádorů, u kterých je nutné snížit prokrvení a umožnit lepší operabilitu, případně zabránit větším krevním ztrátám během náročné operace. Embolizace cév se také používá u arterio-venózní malformace nebo u dalších patologických zkratů mezi tepnou a žílou. Můžeme jí též zabránit krvácení ze sleziny, jater i dalších orgánů, a tak se úplně vyhnout operaci.

Příprava pacienta před výkonem

Před výkonem podstoupí pacient vyšetření obdobná vyšetřením před většinou operací. V akutních případech je jejich rozsah zúžen na ta nejnutnější. Před výkonem musí mít pacient zavedenou žilní kanylu a většinou i močový katétr.

Po skončení vyšetření je pacient uložen na lůžko intenzivní péče ke sledování a doléčení. Délka celé léčby závisí na stavu pacienta před a v průběhu výkonu.

Průběh embolizace cév

Výkon se provádí u pacienta ležícího na zádech. Je užito buď místní znecitlivění, nebo celková anestezie. Poté je pacientovi podána kontrastní látka, která vyvolává krátkodobý pocit tepla. Po uzavření cévy zavedeným embolem může dojít ke vzniku bolesti různé intenzity. Tu tlumíme medikamentózně během výkonu i po něm. Po dokončení embolizace je po vytažení katétru k zástavě krvácení užíván tlakový obvaz na dobu alespoň 12 hodin.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.