Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

ATLS (Advanced Trauma Life Support)

Jedná se o kombinovanou terapeutickou metodu, díky níž lze poskytnout potřebnou lékařskou pomoc pacientům s různými poraněními páteře, pánve a horních či dolních končetin.

Metoda ATLS (neboli Advanced Trauma Life Support for Doctors) má kořeny v 70. letech minulého století. Metodiku vypracoval lékař James K. Styner, motivován tehdejším špatným systémem v primárních zdravotnických zařízeních, která nebyla schopna poskytnout pacientům adekvátní péči. Kurz pod názvem ATLS se začal vyučovat v roce 1980 a v dnešní době jej lékaři absolvují zcela běžně.

Základní principy metodiky ATLS

ATLS metodika zahrnuje komplexní přístup, který se skládá z mnoha kroků. Ty si lze snadno zapamatovat pomocí jednoduché pomůcky ABCDE:

  • A (Airways - dýchací cesty) - v první řadě musí lékař posoudit dýchací cesty. Posuzujeme zda je pacient schopen mluvit a zda dýchací cesty jsou čisté a dobře průchodné. V případě, že je pacient v bezvědomí, mohou být dýchací cesty blokovány a zdravotnický pracovník musí ihned zakročit a uvolnit je. 
  • B (Breathing - dýchání) - následně lékař musí zkontrolovat, zda jsou či nejsou narušeny dýchací funkce.
  • C (Circulation) - dále je nutné mít pod kontrolou krvácení a krevní ztráty, které bývají velmi častou příčinou úmrtí při úrazu. Lékař tedy musí provést kontrolu krevního oběhu, zamezit zevnímu krvácení a snažit se kompenzovat krvácení vnitřní. 
  • D (neurologické vyšetření) - pokud není neurologické vyšetření provedeno při základní primární prohlídce zraněného, musí lékař toto vyšetření provést následně. Vedle zranění mohou mít na "neurologický" stav raněného vliv drogy, alkohol nebo omamné látky, které musí lékař vzít do úvahy. 
  • E (Exposure and environmental control) - neboli celková kontrola vysvlečeného pacienta. To znamená, že by měl být pacient co nejdříve kompletně svlečen, zkontrolován a ovšem následně co nejdříve zabalen do teplých přikrývek, případně aktivně zahřát. 

Po základním zhodnocení stavu pacienta přistupují lékaři ke druhé fázi vyšetření, při kterém je nutné provést vyšetření fyzikální, rentgenové atd. Je zde nutné zkontrolovat každou část těla a trvale monitorovat vitální funkce pacienta.

ATLS je velice propracovaný a licencovaný kurz pro lékaře pracující v týmu či samostatně. Jedná se o celosvětově uznávaný a nejdokonalejší systém život zachraňujících postupů u závažně zraněných.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.