Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Hemodialýza

Co je to hemodialýza?

Hemodialýza neboli krevní dialýza (umělá ledvina) je očišťování krve při selhání ledvin. Provádí se pomocí přístroje, který se nazývá hemodialyzační přístroj. V případě chronického selhání ledvin se toto očišťování provádí dlouhodobě, několikrát týdně. Velmi často se používá k očištění krve i u akutního selhání ledvin.

Hemodialýza je vhodná pro všechny pacienty, zejména však pro ty, u kterých nelze z nějakých důvodů provést peritoneální dialýzu nebo není-li tato dostatečně účinná.

Jak funguje hemodialýza?

Jak bylo výše zmíněno, hemodialýza slouží k očišťování krve. K tomu se používá systém trubiček nazývaný dialyzátor. Během tohoto léčebného postupu krev proudí uvnitř těchto trubiček, kdy jsou zvenku omývány dialyzačním roztokem. Díky tomu se z krve odstraní škodlivé látky, nadbytek minerálů i vody, které nemohou být v důsledku onemocnění ledvin přirozeně vyloučeny močí. Očištěná krev se pak vrací do oběhu.

Během tohoto vyšetření proteče přístrojem zhruba tolik litrů krve, kolik pacient sám váží a použije se k tomu zhruba 160 – 200 litrů dialyzačního roztoku, který se připravuje z vody a dialyzačního koncentrátu. Přístroj rovněž zajišťuje pohyb krve, aby nepřetržitě proudila v trubičkách, ohřívá ji na správnou teplotu a kontroluje celkový průběh dialýzy. Dialýza v průměru trvá 4-5 hodin a provádí se maximálně třikrát týdně.

Organizace hemodialýzy na naší klinice

Pro hemodialýzu jsou speciálně vymezené prostory. Před samotným výkonem vyšetří nemocného lékař, který je pak trvale dostupný. Poté následuje napojení pacienta na hemodialyzační přístroj specializovanou sestrou. Důležité jsou kontroly váhy a průběh hemodialýzy sestrou.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.