Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Infarkt myokardu

Projevila se u vás nebo u někoho blízkého intenzivní palčivá pálivá řezavá svíravá bolest za hrudní kostí? Byla tato bolest spojena s bledostí, studeným potem a úzkostí? Pak je nutné pomyslet na srdeční infarkt. Je nutný okamžitý transport do zdravotnického zařízení.

Jednou z forem akutní ischemické choroby srdeční je infarkt myokardu (srdeční infarkt). Příčinou je uzávěr jedné nebo více věnčitých tepen (vyživují srdeční sval) sraženinou. Tím dojde k částečnému nebo úplnému omezení průtoku okysličené krve. Srdeční tkáň nemá v postižené oblasti dostatek kyslíku, a tak odumírá a vzniká infarkt myokardu. Pokud větší část odumřelé svaloviny nemůže pracovat, dochází k srdeční zástavě.

Typy infarktu

Infarkt myokardu rozdělujeme podle lokalizace, závažnosti a podle příznaků. Podle lokalizace rozlišujeme:

  • infarkt myokardu přední stěny
  • infarkt myokardu zadní stěny
  • infarkt myokardu spodní stěny

Rozsáhlý akutní infarkt myokardu ohrožuje pacienta přímo na životě, zejména pokud dochází k uzávěru  více věnčitých tepen, což vede k většímu poškození srdečního svalu. Drobný srdeční infarkt při malém uzávěru tepenné větvě může být klinicky němý.

Příznaky

Infarkt myokardu má velice charakteristické příznaky a jen výjimečně se projeví bez jakýkoliv příznaků. Člověk, kterého postihne infarkt, je na pohled bledý, silně opocený, dušný a drží se rukou na hrudí kosti ve snaze ulevit si od silné bolesti. Tato bolest je jedním z hlavních příznaků srdečního infarktu. Není to bolest bodavá nýbrž svíravá, pálivá až palčivá, řezavá a často se šíří do levé strany krku nebo do levé horní končetiny. Bolest se nemění s polohou, je konstantní při nádechu i výdechu a trvá minuty až desítky minut.

Objevit se může také nevolnost, zvracení, zmatenost, úzkost nebo strach ze smrti. Nemocného je nutné okamžitě v klidu transportovat do zdravotnického zařízení.

Léčba

S příjezdem záchranné služby se zahajuje prvotní léčba. Probíhá souběžně s primární diagnostikou, při níž se změří pacientovi krevní tlak, tepová frekvence a během transportu i EKG. Tato vyšetření ještě nemusí vůbec rozhodnout, zda se o srdeční infarkt jedná či nikoli. Lékaři zajistí žilní vstup a zahajují medikamentózní léčbu cílenou na ztišení bolesti, zklidnění pacienta, úpravu případné srdeční arytmie. Další léčba infarktu myokardu již v nemocničním prostředí spočívá v komplexu opatření na jednotce intenzivní péče za stálého monitorování základních životních funkcí. 

Během léčby pacient na jednotce intenzivní péče musí zprvu dodržovat absolutní klid. Záhy po odeznění bolestí na hrudi, pokud je pacient po všech stránkách stabilizován, začínáme s postupnou rehabilitací.

Vedle účinných moderních léků může léčba spočívat i v metodách invazivních, včetně metod kardiochirurgických.

Komplikace po infarktu myokardu

Po infarktu myokardu může dojít ke vzniku celé řady komplikací. Čím více je postižena levá srdeční komora, tím je omezen průtok krve jak malým tak velkým krevním oběhem, srdce nepřečerpává dostatek krve z plic do velkého oběhu, krev stagnuje v plicích a může dojít k otoku plicnímu. Významné orgány jako je mozek, ledviny a dalším nejsou dostatečně zásobeny kyslíkem ani živinami a jejich funkce se zhoršuje. Pokud tento stav není korigován účinnou léčbou, rozvíjí se šok, který končí zástavou srdeční.Dalšími významnými komplikacemi jsou srdeční arytmie nebo oslabení (aneurysma) až prasknutí srdeční stěny s krvácením do osrdečníku vznikem útlaku srdce nakupenou krví (srdeční tamponáda).

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.