Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Plazmaferéza

Co je plazmaferéza?

Jednou z očistných metod krve je léčebná plazmaferéza. Provádí se při řadě onemocnění, u kterých je zapotřebí odstranit škodlivou látku obsaženou v plazmě z organismu. Jedná se např. o odstraňování nadbytečných patologických bílkovin při mnohočetném myelomu nebo lipidů při dědičných hyperlipidémiích.

Jde o čištění krve pomocí krevních filtrů. Cílem je vedle odstranění patologických látek v plazmě i odstranění nadměrně zmnožených fyziologických součástí plazmy. Toto odstranění se provádí tak, že se pomocí přístroje oddělí postižená krevní plazma a nahradí se krevní plazmou dárce.

Druhy plazmaferézy

Provádíme dva druhy plazmaferézy – membránovou a centrifugační. Membránová plazmaferéza se provádí pomocí speciálního přístroje, jehož hlavní součástí je speciální membrána. U centrifugační plazmaferézy se používá tzv. separátor. Metody jsou od sebe odlišné v množství měněné plazmy a její náhrady. U membránové plazmaferézy dochází k odstranění až 4000 ml plazmy, u centrifugací je to max. 750 – 1500 ml.

Centrifugační plazmaferéza

Princip centrifugace spočívá v nepřerušovaném odběru krve pomocí mimotělního oběhu. Během tohoto postupu se odebere 750 až 1 500 ml krve, ze které se oddělí plazma a následně se zbývající součásti krve vracejí zpět do oběhu.

Membránová plazmaferéza

Membránová plazmaferéza rovněž využívá mimotělní oběh a nepřerušovaný odběr krve. Průtok krve skrze přístroj je na rozdíl od běžné hemodialýzy nižší, a to kolem 50-150 ml za minutu.

Technické provedení výkonu

Sestra připraví příslušný přístroj s plazmafiltrem, případně další filtr. Po odvzdušnění se nastaví požadované množství odstraněné plazmy. Ztráta plazmy je nahrazena substitučním roztoky s obsahem albuminu a krystaloidů nebo mraženou plazmou.

K přístroji je pacient napojený kolem 2, 3 i více hodin. Zdravotní sestra trvale zajišťuje kontrolu stavu vědomí pacienta a kontroluje přístrojové monitorování fyziologických funkcí apod..

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.