Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Plicní embolie

Co je plicní embolie?

Jedná se o závažné, život ohrožující onemocnění, při kterém dochází k náhlému ucpání plicnice nebo některé z jejích větví. Jinými slovy to znamená, že dochází k znemožnění normálního průtoku odkysličené krve do plic. Jejím původem bývá z 80-90 % akutní žilní trombóza dolních končetin.

Plicní embolie je stav s velmi nejistou až špatnou diagnózou. Menší sraženiny lze rozpustit, avšak větší vmetky vedou často k rychlému úmrtí.

Jak se pozná embolie?

Plicní embolii na sobě nebo na osobě ve vašem okolí poznáte podle:

 • prudké zhoršení zdravotního stavu
 • těžká dušnost
 • bolest na hrudi
 • přeplněné žíly v oblasti krku a obličeje
 • úzkostný až panický stav
 • možnost ztráty vědomí
 • u části případů náhlá smrt
 • srdeční arytmie

Pokud máte podezření na toto závažné onemocnění, pak neprodleně zavolejte záchrannou službu, která provede potřebná opatření a dopraví vás rychle do nemocnice. Ještě před tím zajistěte přívod čerstvého vzduchu, polohu v polosedě, snažte se pacienta uklidnit a přinutit k pravidelnému dýchání. Buďte připraveni k resuscitaci s umělým dýcháním a srdeční masáží.

Další příznaky embolie:

 • dušnost s rychlou dechovou frekvencí
 • kašel (někdy s příměsí krve)
 • modravé zbarvení rtů a prstů
 • oběhová nestabilita (nízký krevní tlak, rychlá tepová frekvence)
 • náhlé úmrtí

Rizikové faktory

Za rizikové faktory lze považovat již prodělaná nebo nynější onemocnění. Konkrétně sem patří žilní trombóza dolních končetin a různé procesy v pánvi (nádory, cysty, těhotenství). Rizika sebou nese také vysoký věk, rodinné dispozice a kouření. Dále pak také nezdravý životní styl, nízká pohybová aktivita nebo časté a dlouhé stání na nohou.

Diagnostika plicní embolie

Plicní embolii lze diagnostikovat kromě klinických projevů také pomocí různých vyšetření, je-li na ně vůbec čas. Provádíme laboratorní testy, EKG a specializovaná rentgenová vyšetření hrudníku (angioCT). Trombus v žilách dolních končetin lze zobrazit ultrazvukem. Echokardiografické vyšetření může zobrazit přetížení pravé srdeční komory. Za zásadní vyšetřovací metodu, která vyloučí nebo prokáže plicní embolii, je však výše zmíněná CT – angiografie.

Léčba plicní embolie

Již záchranná služba začíná s řadou léčebných opatření. Je-li to nutné zahajuje se umělá plicní ventilace, okamžitá farmakologická podpora a pacient je rychle transportován do nemocnice.

Tam využíváme antikoagulační léčbu, kterou snížíme krevní srážlivost. Protisrážlivé léky (heparin a jeho moderní náhražky) podáváme pacientovi nitrožilně nebo podkožně a později v tabletách. U plicní embolie doba léčby se odvíjí podle okolností, zpravidla však trvá od 3 měsíců až po léčbu celoživotní. U těžších forem embolie plic využíváme trombolytickou léčbu. Při této léčbě podáváme léky, které dokáží rozpouštět krevní sraženinu. Ve výjimečných případech provádíme také chirurgické odstranění trombu z plicnice.

Komplikace plicní embolie a antikoagulační léčby

Úmrtnost činí až 30 %. Mezi závažné komplikace embolie a její léčby patří špatně zastavitelné krvácivé stavy při antikoagulační léčbě. I malá ranka může být příčinou velkého vykrvácení. Při antikoagulační léčbě může docházet k velkým krvácením do trávicí trubice nebo i při minimálních úrazech do tělesných dutin. Proto musí být tato léčba pečlivě kontrolovaná.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.