Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Plicní hypertenze

Co je plicní hypertenze?

Plicní hypertenze je závažný stav, vznikající při řadě srdečních i mimosrdečních onemocnění. Tento stav je definován jako vysoký krevní tlak v plicních cévách. Toto zvýšení je příčinou zvýšené námahy pravé srdeční komory, která pumpuje krev plicními cévami do plic. Dlouhodobý a neléčený zvýšený tlak v plicnici vyčerpává pravou srdeční komoru, čímž může dojít až k selhání srdce.

Plicní hypertenze patří mezi relativně vzácné, ale přitom velice závažné onemocnění, které je většinou neléčitelné. Díky včasné diagnostice a důkladné léčbě lze veškeré příznaky choroby zmírnit a tím zlepšit kvalitu života pacienta.

Příznaky

Mezi nejběžnější se řadí:

 • dušnost neboli pocit nedostatku dechu
 • únava a ospalost
 • závratě a mdloby
 • otoky nohou i rukou
 • bušení srdce
 • zrychlený tep
 • nízký krevní tlak

Diagnostika

Do škály vyšetření patří podrobná anamnéza a fyzikální vyšetření, vyšetření laboratorní, EKG, grafická vyšetření srdce a plic, spirometrie či echokardiografické vyšetření, díky kterému lze konkrétně diagnostikovat onemocnění plicní hypertenze. Nejpřesnější informace přináší srdeční katetrizace.

Plicní hypertenze – léčba

Léčba plicní hypertenze má za cíl zabránit trvalými změnám plicního řečiště a postižení srdce. O způsobu léčby rozhodne vždy jeden z nejzkušenějších lékařů a to na základě:

 • pečlivého posouzení pacientova zdravotního stavu
 • závažnosti poškození plic
 • reakce plicních cév na jednotlivé způsoby léčby
 • vývoje onemocnění
 • pacientova rozhodnutí, zejména u agresivních postupů

Plicní hypertenze patří mezi onemocnění, která jsou velmi obtížně neléčitelná. Máme však k dispozici řadu možností, díky kterým lze zmírnit příznaky nemoci, zlepšit kvalitu života a prodloužit tak život.

Mezi množství využívaných léků patří např. vazodilatancia, antikoagulancia, diuretika či kyslík. Pokud je však léčba neúčinná, připojujeme specifickou moderní finančně nákladnou farmakoterapii.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.