Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu je důležité včas rozpoznat, neboť při nich hrozí člověku vážné zdravotní potíže včetně cévní mozkové příhody.

U poruchy rytmu platí známá lékařská poučka: čím dříve je stanovena diagnóza, tím je větší šance vyhnout se komplikacím. Dostatečným varováním by mělo být to, že zhruba polovina pacientů do jednoho roku po prodělané cévní mozkové příhodě umírá.

Co je to arytmie?

Arytmii neboli poruchy srdečního rytmu způsobuje chybná tvorba vzruchů, nebo chyba v jejich šíření srdečním svalem. Tyto vzruchy vznikají ve skupinách buněk, které mají oproti běžným srdečním svalovým buňkám odlišnou úlohu. Vznikají v nich vzruchy, které se šíří na další buňky. Když se rozšíří v celém srdci, dochází k k srdečným stahům. Za normálních okolností jsou tyto stahy pravidelné a dostatečně účinné.

Poruchy rytmu může vyvolat kromě samotného postižení srdečního svalu také změna hladin minerálů (např. nízká hladina draslíku - hypokaliémie atd.). Další příčinou jsou změny hladin hormonů, intoxikace alkoholem, různé léky a návykové látky.

Srdeční arytmie - příznaky

Příznaky arytmie se liší podle jednotlivých druhů. U bradyarytmie (pomalá nepravidelná akce) se projevuje svalová slabost, únava, točení hlavy až závratě, dušnost či náhlé mdloby. Při tachyarytmii (zrychlená nepravidelná akce) se objevuje zvýšená nepravidelná srdeční frekvence, svíravý pocit, bušení srdce, dušnost, bolesti na hrudi a mdloby. Některé arytmie lze cítit již pohmatem  - změny pravidelnosti pulsu.

Srdeční arytmie - léčba

Léčba závisí na druhu srdeční arytmie, typu postižení srdečního svalu a na celkovém stavu pacienta. V první řadě se přistupuje k farmakologické léčbě. Při bradyarytmii se používají Atropin nebo Isoprenalin, u tachyarytmii jsou podávána další různá antiarytmika.

V případě, že farmakologická léčba nestačí a hrozí riziko srdeční zástavy, přistupuje se k elektrické defibrilaci-kardioverzi. U pacienta se zavede tzv. kardioverter-defiblirátor, který snímá srdeční aktivitu a pokud dojde k život ohrožující arytmii, upraví se elektrickým výbojem srdeční rytmus k normě.

V některých případech se používá tzv. elektrická kardiostimulace, kdy je srdeční rytmus diktován kardiostimulátorem. Tato elektrická kardiostimulace může být jen dočasná. Ta se používá k terapii akutně vzniklé arytmie. V tomto případě je kardiostimulátor mimo organismus pacienta. U trvalé kardiostimulace musí být tento stimulátor implantován do organismu.

Komplikace arytmie

Srdeční arytmie může každému nositeli způsobit řad komplikací. Poruchy srdečního rytmu zvyšují riziko úmrtí pacienta a většina z arytmii mohou způsobovat také srdeční selhávání. Může rovněž dojít ke vzniku krevní sraženiny, čímž vzniká riziko embolizace.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.