Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Spiroergometrie

Spiroergometrie je zátěžové vyšetření, který slouží ke zjištění funkční odezvy organismu na zátěž. Během vyšetření se sleduje spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého. Dále je monitorována také plicní ventilace a srdeční frekvence.

Test zahrnuje:

 • základní antropometrii
 • vyšetření plicních funkcí (spirometrie)
 • maximální zátěžový test na ergometru
 • stanovení koncentrace laktátu v kapilární krvi po zátěži
 • vyhodnocení maximálních parametrů oběhového a dýchacího systému
 • stanovení ventilačního anaerobního prahu a tréninkových intenzit

Příprava na vyšetření

Stejně jako u ergometrie je zapotřebí vhodná sportovní obuv a ručník k osušení po zátěži. Vyšetření se provádí ve většině případů bez předchozího vysazení léků. Speciální příprava není nutná.

Proč se toto měření provádí?

Měření se provádí s cílem posoudit výkonnost pacienta, odhalit skrytou dušnost a její příčiny (plicní, srdeční). Dále lze na základě vyšetření stanovit tepovou frekvenci pro potřeby rehabilitace nebo optimální tréninkové zátěže sportovců. Vyšetření také pomůže určit léčbu, týkající se chronického selhání srdce, případně vhodnost a správné načasování transplantace srdce.

Jaká jsou rizika výkonu?

Rizika během tohoto vyšetření jsou minimální. Jen zřídka může dojít u některých pacientů se závažnými poruchami prokrvení srdečního svalu k srdečnímu infarktu. U nemocných se závažnými poruchami srdečního rytmu může dojít k vyvolání závažné arytmie s následnou zástavou oběhu, nebo u nemocných s chronickým srdečním selháním k selhání srdce či šokovému stavu.

S cílem předejít těmto vážným komplikacím je pacient pod dohledem, takže je možno ihned zahájit příslušná preventivní i léčebná opatření.

Jak vyšetření probíhá?

Ještě před samotným testem si lékař vyjasní způsob komunikace s pacientem během testu, protože v průběhu vyšetření pacient nemůže hovořit. Poté se v klidu vleže zaznamená elektrická aktivita srdce pacienta na elektrokardiogram. Následuje klidová spirometrie, během které nejdříve pacient v sedě klidně dýchá, poté provede maximální nádech a rychlý výdech. Spirometrií se změří objem plic a odpor v dýchacích cestách.

Následně pacient chvíli intenzivně dýchá s maximálním úsilím a poté v klidu. Tím se určí objem vzduchu využitého za minutu při dýchání s maximálním úsilím. V dalším kroku se nasadí pacientovi maska, která je napojená na průtokový analyzátor plynů. To umožňuje měření objemu vydechovaného vzduchu a množství kyslíku a oxidu uhličitého v něm.

Následuje zátěžové vyšetření, během kterého pacient šlape na ergometrickém bicyklu rychlostí 60 – 70 otáček za minutu. Během tohoto testu se zátěž postupně zvyšuje a pacient pokračuje až do maximální výdrže. Na základě vyšetření se průběžně zaznamenávají hodnoty jako:

 • EKG
 • krevní tlak
 • tepová frekvence
 • objem využitého vzduchu
 • spotřeba kyslíku
 • výdej oxidu uhličitého

Nakonec probíhá klidová fáze vyšetření, při níž se změří výše uvedené hodnoty v klidu po ukončení zátěže. Toto měření trvá zhruba 5 minut a poté se celý test ukončí.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.