Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Vysoký krevní tlak

Co je vysoký krevní tlak?

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je jednou z nejčastějších kardiovaskulárních chorob. Často se vzrůstajícímu výskytu tohoto onemocnění říká také neinfekční epidemie a zařazuje se do civilizačních chorob. Za hypertenzi se označuje stav, kdy je krevní tlak delší dobu zvýšen nad hodnoty 140/90 mmHg a u diabetiků nad 130/90 mmHg.

Vysoký krevní tlak - tabulka

Krevní tlak

Optimální

Normální

Vysoký normální

Hypertenze 1. stupně (mírná)

Hypertenze 2. stupně

Hypertenze 3. stupně (závažná)

Izolovaná systolická hypertenze

Systolický

nižší než 120

120 - 129

130 - 139

140 - 159

160 - 179

180 a vyšší

140 a vyšší

Diastolický

nižší než 80

80 - 84

85 - 89

90 - 99

100 - 109

110 a vyšší

nižší než 90

Co způsobuje vysoký krevní tlak?

U většiny nemocných je příčina tohoto onemocnění nejasná. Většinou bývá na vině genetické dispozice kombinovaná s rizikovými faktory zevního i vnitřního prostředí. Konkrétně je to nadměrný přísun kuchyňské soli, obezita, větší konzumace alkoholu a stres. U některých pacientů může být na vině také jiné nemoci jako onemocnění ledvin nebo jejich cév, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, některé neurologické nemoci a mnohé další. Ke vzniku vysokého krevního tlak může dojít i během těhotenství.

Vysoký krevní tlak - příznaky

V počátečních stádiích nemoci není krevní tlak příliš zvýšen. Nemocný bývá bez obtíží a často o zvýšeném tlaku nemusí vědět. Hypertenze je však velice zrádná. I když o ní postižené osoby vědí, zpočátku ji nevěnují přílišnou pozornost, neboť se cítí zdravé. Na základě toho se onemocnění dále rozvíjí.

Mezi první neurčité příznaky vysokého krevního tlaku patří:

  • bolest hlavy
  • únavnost
  • poruchy spánku

Tyto obtíže se buď postupem času zhorší nebo se prvně objeví až při pokročilém stavu nemoci. Obecně se rozlišují 3 stadia nemoci:

  • První stádium – v tomto stádiu je nemocný bez obtíží a jedinou objektivní známkou je dočasné zvýšení krevního tlaku, které je jen občasné
  • Druhé stádium – ve druhém stádiu dochází k aterosklerotickým změnám  tepen a ke zvětšení levé srdeční komory, což je důsledek neúměrného zatížení
  • Třetí stádium – v tomto stádiu jsou jednotlivé orgány již výrazně poškozeny a dochází proto k jejich zhoršené funkci. Tepny jsou hypertenzí poškozeny aterosklerotickými změnami, často dochází ke vzniku ischemické choroby periferních tepen dolních končetin, což může vést až k amputaci.

V pokročilých stádiích mohou toto onemocnění doprovázet příznaky jako je dušnost, bolest na hrudníku, infarkt myokardu, poruchy funkce ledvin a zraku.

Léčba vysokého krevního tlaku

V případě, že vám byl diagnostikován vysoký krevní tlak, v rámci léčby s vámi náš lékař podrobně rozebere anamnézu.

Měření krevního tlaku je zapotřebí provádět opakovaně, neboť krevní tlak může být zvýšen jen přechodně, např. vlivem stresu. V některých případech přistupujeme k ambulantnímu monitorování krevního tlaku, při němž je krevní tlak pravidelně měřen a zaznamenáván po celý den přístrojem, který pacient nosí 24 hodin.

Nefarmakologická léčba

Léčbu arteriální hypertenze zahajujeme nefarmakologicky, tedy režimovými opatřeními, bez léků. Pokud je u pacienta přítomna nadváha, je nutné zahájit také redukční dietu. Pro všechny osoby s hypertenzí je velice důležité snížit přívod kuchyňské soli, omezit alkohol a odbourat kouření. Velký význam u vysokého krevního tlaku má pravidelné cvičení.

Farmakologická léčba

Farmakologické léčení vysokého krevního tlaku se zahajuje u všech nemocných se systolickým krevním tlakem nad 180 mm Hg, a diastolickým krevním tlakem nad 100 mm Hg nebo u ostatních, u nichž nedojde k poklesu pod 140/90 po nastolení režimových opatření po dvou až šesti měsících.

Během této léčby začínáme nejprve s monoterapií, tedy podáváním jednoho léku. V případě, že nedochází ke zlepšení, přistupuje se k léčbě několika druhy antihypertenziv. Volba léků proti vysokému krevnímu tlaku záleží na řadě okolností a na přidružených onemocněních.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.